Over de schrijver

Je hebt het verleden niet achter de rug; je hebt het in de rug.  (Hans van Mierlo)

Mijn naam is Henk Slaterus. Ik ben in 1955 geboren in Leeuwarden. In 1982 ben ik begonnen met het uitzoeken van mijn stamboom. Verder dan mijn overgrootvader, naar wie ik vernoemd ben, ging mijn kennis niet.

Ik heb in de jaren erna veel ontdekt over mijn voorvaderen, leuke ontmoetingen gehad met “verre” familieleden en ben mezelf beter gaan begrijpen. Bestaat er iets dat typisch “Slaterus” is? Over deze vraag en al mijn ervaringen ga ik de komende tijd op deze blog schrijven. Voor wie? In eerste plaats voor mijn familieleden, zodat de vele verhalen die ik verzameld heb doorgegeven worden. Maar wellicht zijn ze ook interessant voor anderen…

Deze blog draagt de naam Ter Salus. Deze anagram gebruikte Johannes Jacobus Slaterus in 1718 als pseudoniem bij de publicatie van zijn vertaling uit het Latijn van enkele fabels van Phaedrus. “Ter Salus; dat is driemael saluit.”

Boekzael der geleerde werelt, juni 1718.

Bij deze groet ook ik u driemaal!

Ik ben benieuwd naar uw aanvullingen, opmerkingen of vragen.

© Henk Slaterus, augustus 2011

Als u gegevens uit mijn artikelen overneemt, noem deze weblog dan als bron. Ik heb voor de leesbaarheid van de artikelen ervoor gekozen geen bronvermeldingen te vermelden. Op verzoek kan ik u deze toesturen. Gebruik hiervoor onderstaand reactieformulier of stuur me een mail op slaterus@ziggo.nl

View Henk Slaterus's profile on LinkedIn

Henk Slaterus | Maak je eigen badge

Volg me op Twitter:

16 gedachten over “Over de schrijver”

 1. Judith Boer gezegd:

  Wat een leuke blog Henk! Ik geniet ook van de foto’s (jonge Henk!) oude handschriften en het poesiealbum. Groet, Judith

 2. Roel van der Pol gezegd:

  Geachte heer Slaterus, hallo Henk,

  Wat een informatieve site. Erg goed.

  Ik had zelf al de onderstaande informatie uit de boekzaal. Is de betreffende uitgave ergens in te zien? Hoor graag waar die te vinden is.

  Met vriendelijke groet en de beste wensen voor 2012,

  Roel van der Pol
  (Hendrik Willem van der Poll en Johanna Slaterus)

  BOEKZAAL 1718

  Dit nieuws is ons uit KAMPEN toegezonden Wy zullen het heel en al hier plaetsen
  VOORBEELD
  Waer uit zal kunnen blyken op wat wyze JOHANNES JACOBUS SLATERUS nu Rector der Latynse Scholen tot Kampen denkt В.C.D. de zinryke en geestige verdigtselen van zynen PHAEDRUS niet alleen in het behoorlyk Latyn maer ook in het Nederduitsch tot stigting en tot verligting der Nederlanderen in het licht te geven. Ende met veele redelyke en zeer stigtelyke AENMERKINGEN ende TOEPASSINGEN te verryken. Dit Voorbeelt is gedrukt te Kampen by D Oostendorp in klein folio ANNO quo MVnDVs Iste faLLIt & faLLItVr dat is in het jaer waer in deze werelt bedriegt en bedrogen wort. Het eerste zinryke of geestige Verdigtsel van JAN PHAEDER VROLYKHART
  (BCD Dit wil zyn denken we Bono Cum Deo, met Gods hulpe)

  DE WOLF EN НЕТ LAM alias DE VERMOORDE ONNOZELHEIT

  De Wolf en ’t Lam (och Jan hoe ongelyke dieren)
  Op enen tydt van grooten dorst geperst
  Terwijl geen Goelykhart hun drooge keel ververst
  Die quamen by geval te zamen zwieren
  By eene der zoetvloeiende rivieren
  De Wolf stont boven aen
  Het Lam ging verre naer beneden staen
  De Wolf de moortsche wolf de veeelvraet dwingelant
  Brout hier krakkeel dogh brout met een zyn eigen schand
  Hoewel tot scha van t Lam: Ну zeit Hoe maekt gy daer
  Myn water troubel dat nog even was zoo klaer
  En helder: ’t lam bestorf van angst en vreezen
  Het zei met veel respect Myn heer hoe kan dit wezen
  Het water als gy ziet loopt van u af tot my
  Hoe kan ik schuldigh zyn aen zulk een fout die gy
  My armen knecht verwyt De Wolf terstondt
  Door waerheits kragt geslagen op den mont
  Voervoort en zei ’t is een half jaer omrtrent
  Dat gy my hebt gescholden voor een schelmsen vent
  Och heden zeide ’t lam voor zes en twintig weken
  Was ik nogh niet hoe kan ik dan die woorden spreken
  Dan heeft ’t uw vaêr gedaen sprak ’t ondier en met een
  Tast Wolfer toe en scheurt het lam in duizent stukken
  Ik zeg met goede reen
  Dat dit verdigtsel toont der dwingelanden nukken
  Die doen gelyk de wolf die op ’t onnoozel viel
  Of als de Droes zou doen met Vroomaerts Kristenziel
  Т О Е G I FT
  Wat doet een dwingelant dogh niet
  Tot onheil en tot zielsverdriet
  Van d’ onderdaen die zoet en tam
  En altoos goed was als een Lam

  Wat dunkt u Lezer Zal men dit zoo voortgaende, den Fedrus dien de Heer Van Hoogstraten ons heeft toegestelt, niet wel missen mogen? De drukker zeker mag in zulk een geval Zich zyns lots bedanken nu dat boek uitverkocht is.

  Nu wil op aengenamer wyzen
  De Fabeldichter hooge ryzen.

 3. Beste Roel,

  Bedankt voor je reactie en ook voor jou de beste wensen voor 2012!

  Ik heb alle informatie rond 1982 verzameld uit de collectie “Boekzael…” die bewaard wordt op de studiezaal van de Universiteitsbibliotheek in Groningen.

  Ik neem aan dat ze ook in te zien zijn op ander universiteitsbibliotheken of de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

  Er staan een aantal jaargangen gedigitaliseerd op Google Books. Het jaartal 1718 kun je daar gratis downloaden.

  http://books.google.nl/books?id=-XlQAAAAYAAJ&pg=PA487&dq=ter+salus&hl=nl&sa=X&ei=6E4DT_q-MJCh-QbGkaycBA&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=ter%20salus&f=false

  In de Boekzael vind je ook informatie over de Latijnse scholen in de 18e eeuw, bijv. in december 1745:

  “KUILENBURG.

  Den 15 dezer aanvaarde D. HENRICUS
  Wilhelmus van der Poll , gewe-
  zene Praeceptor Quartae Claffis te Zutphen, het
  Rectoraat van de deze Scholen, met ene Inaugu-
  rale Oratie, de Lingua et Sermonis cultu: Over
  de beschaaftheidt der Tale en Spraak, deze
  plegtigheidt wierdt naar gewoonte besloten, met
  een fraai Muziek.
  Gemelde Rector gewoon Kostkinderèn te
  houden, en thans zeer goede gelegentheidt daar
  toe hebbende, vermits zyn woonhuis, ten ty-
  den van den vorigen Rector D. HENR. HO-
  GEVEEN, daar toe is geapproprieert, en ge-
  schikt, prefenteert zyne dienst aan die gene,
  die hunne Kinderen by hem, in de hele of halve
  kost willen bestellen op redelyke Conditiën.”

  • Roel van der Pol gezegd:

   Beste Henk, Bedankt. Ik had het betreffende artikel in Boekzaal gelezen. Ik heb ook de tekst van de oratie kunnen vinden in de universiteitsbibliotheek van Utrecht. Is inmiddels gescand en aan het stof en de vergetelheid onttrokken.
   Ik kwam in het album promotorum van Harderwijk trouwens de derde generatie Johannes Jacobus Slaterus tegen. Daarvoor al in Zutphen in het Album Studiosorum van de Academiae Gelro-Zutphanicae op 16 september 1657 en 13 november 1760. In Harderwijk in 1760 de volgende tekst:
   “Die 14 novembris. Johannes Jacobus Slaterus, Goora Transisalanus, jur. candidatus, praevio examine j.u. doctor creatus et promotus est, conscripsit disputationem de bonis dominicis, explicuit Leg. 21 § 5 ff de furtis et Leg. 1 Cod. de secundis nuptiis, promotore Schrodero, adsessoribus Cremer, Pagenstecher, Schrauwen, Struchtmeijer et Reitz.”

   Met vriendelijke groet, Roel van der Pol

 4. Morgen

  Ik probeer een emailadres te vinden.

  Mijn naam is Ans Meijlink en bezig met het maken van alle stambomen van alle families Meijlink.

  Momenteel ben ik bezig met de domineesfamilies van Meijling, en heb al vrij veel.

  Kan het zijn dat Seno die met Christina van Eijbergen trouwde ook getrouwd is gewest met Catharina de Morsscha?

  Wil graag contact houden, we hebben veel aan te vullen denk ik.

  Met vriendelijke groet

  ans meijlink

  • Hallo Ans,

   Bedankt voor je reactie. Ik heb niet zoveel gegevens over de voorouders van Hoseas Meiling. Er is veel te achterhalen via het oud-archief van Borculo. De indexen staan op internet en wijzen op directe familierelaties. Om meer zekerheid te krijgen zullen de betreffende aktes nagelezen moeten worden. Ik zou dat graag doen, maar Borculo ligt voor mij niet naast de deur…

   Wel heb ik een kopie van het familieboekje van Johannes Jacobus Slaterus (en kinderen) waarin Christina Geertruid Meiling vertelt over haar broer Zeno (eerst predikant in Goor en later predikant en professor in Lingen) en zijn kinderen. Deze gegevens zijn ook gepubliceerd op de website van Henk Ratering.

   Mijn email adres is henk.slaterus@ziggo.nl. Ik stuur deze boodschap ook rechtstreeks via email.

   Hartelijke groet,
   Henk Slaterus

 5. Rianne van Loghum Slaterus-Rijnbeek gezegd:

  Beste Henk,
  Wat een leuke site, mijn zoon moet een stamboom maken voor school en zo zijn we hier terecht gekomen, erg leuk om te lezen waar slaterus vandaan komt, ben alleen nog erg benieuwd hoe de van Loghum er nou bij gekomen is, groetjes van familie van loghum slaterus

  • Hallo Rianne,

   Bedankt voor je compliment. Over het ontstaan van de familienaam Van Loghum Slaterus: het begon bij dominee Anne Jans Slaterus, die de achternaam van zijn grootmoeder Pietje van Loghem toevoegde aan zijn familienaam. Tegenwoordig is het toevoegen van een naam aan strikte regels gebonden en kost geld. In de 19e eeuw was de administratie van de Burgerlijke Stand nog niet zo precies en kon het gebeuren dat er zomaar een nieuwe familienaam was ontstaan! Ik stuur je zo via mail meer informatie.

   Met hartelijke groet,
   Henk

 6. Henk gezegd:

  Beste Henk.
  In mijn onderzoek naar de families de Berg en van Benthem vind ik de link met de familie Slaterus. De moeder van mijn moeder is Elsje Susanna Slaterus 1.1.6.3.7.8.5. welke in oktober 1937 is overleden.

  IK heb veel aan de gegevens van uw website. Bedankt dat u zoveel al heeft uitgezocht.
  ik heb nog niet alles gelezen maar ik hoop ook informatie te vinden over de broers van mijn moeder.

  Met vriendelijke groet,

  Henk de Berg

 7. Stanley Slatérus gezegd:

  Beste Henk,
  Ik ben Stanley Slatérus, zoon van Freddie Slatérus en Hendrika van Zoelen. Ik zou graag inzage of de beschikking krijgen over de stamboom van de familie Slatérus. Kunt u mij hieraan helpen.

  • Hallo Stanley,

   Leuk dat je reageert op mijn blog. Ik help je graag, maar ik ben nu op vakantie in het buitenland.

   Volgende week ben ik weer terug en laat van me horen.

   Groet, Henk

 8. Maria jaanus gezegd:

  Lange tijd volgde ik met heel veel plezier je blog over de familie en het gezin van mijn grootmoeder Riemke Slaterus.
  Maar sinds 2022 ontving ik niets meer misschien door het veranderen van toestel, provider of hoe dat heet tegenwoordig.
  Graag ontvangen ik weer je berichten

  Ik hoop dat het niet iets te maken heeft met je gezondheid. In dat geval wens ik je veel sterkte . Maria

 9. Hallo Maria,

  Fijn om van je te horen. Ik heb inderdaad weinig geschreven het laatste jaar. Aan de ene kant wat minder ontdekkingen, aan de andere kant was ik begonnen met het schrijven van een boek over onze familie geschiedenis.

  In het najaar werd ik echter ernstig ziek. Gelukkig is de behandeling goed aangeslagen en ben ik bijna weer de oude!

  ik hoop hier binnenkort weer wat te publiceren.

  Groet, Henk

Stel hier je vraag of geef je reactie...

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.