Mijn kwartierstaat

Kwartierstaat van Henk Slaterus (stand van zaken april 2012)

Generatie 1 (proband)

1 Hendericus (Henk) Slaterus, geboren op 07-12-1955 in Leeuwarden. Beroep: trainer en coach. Henk trouwde, 45 jaar oud, op 23-04-2001 in Heerlen met Jan Jozef Hendrik Peter (Jos) Franssen, 38 jaar oud. Beroep ziekenverzorgende. Jos is geboren op 28-04-1962 in Heerlen, zoon van Willem (Wiel) Franssen en Adriana Hendrika (Sjaan) de Lange.

Generatie 2 (ouders)

2 Pieter (Piet) Slaterus, geboren op 24-12-1923 in Huizum (Leeuwarderadeel). Piet is overleden op 04-04-2009 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Beroep: technisch hoofdambtenaar Provinciale Waterstaat. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-02-1951 in Leeuwarden met de 23-jarige
3 Paula Geertje (Paula) Krips, geboren op 21-08-1927 in Akkrum (Utingeradeel).

Generatie 3 (grootouders)

4 Hoezeas (Zeas) Slaterus, geboren op 11-02-1894 in Leeuwarden. Zeas is overleden op 06-08-1982 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Beroep:boekhouder, procuratiehouder “Algemeene Friesche”. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1919 in Leeuwarden met de 27-jarige
5 Tjamke (Sjam) Siderius, geboren op 24-02-1892 in Stiens (Leeuwarderadeel). Sjam is overleden op 03-08-1995 in Leeuwarden, 103 jaar oud.
6 Frans Krips, geboren op 08-08-1900 om 14:30 in Wommels (Hennaarderadeel).  Frans is overleden op 06-10-1967 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Beroep: leraar Frans, hoofd der ULO-school. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 20-08-1925 in Wommels (Hennaarderadeel) met de 20-jarige
7 Pietje Hoekema, geboren op 24-12-1904 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Pietje is overleden op 16-12-1997 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 92 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Idanus Hendericus (Riekus) Slaterus, geboren op 17-02-1859 in Leeuwarden. Riekus is overleden op 04-04-1959 in Leeuwarden, 100 jaar oud. Beroep: letterzetter “Coöperatieve Handelsdrukkerij”, bode. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 09-11-1892 in Leeuwarden met de 27-jarige
9 Coenradina Geertruida Dijkstra, geboren op 02-01-1865 in Leeuwarden. Coenradina is overleden op 09-03-1945 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
10 Pieter Siderius, geboren op 29-06-1865 om 05:00 in Jorwerd (Baarderadeel). Pieter is overleden op 23-10-1937 in Huizum (Leeuwarderadeel), 72 jaar oud. Beroep: huisschilder. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1891 in Leeuwarderadeel met de 21-jarige
11 Houkje Miedema, geboren op 26-04-1870 in Stiens (Leeuwarderadeel). Houkje is overleden op 12-04-1945 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
12 Lambertus Krips, geboren op 02-09-1875 om 06:00 in Wommels (Hennaarderadeel). Lambertus is overleden op 27-11-1951 in Groningen, 76 jaar oud. Beroep:winkelier in manufactur, Fries cabaretier (duo Krips & Molenaar). Hij trouwde, 23 jaar oud, op 24-06-1899 in Wymbritseradeel met de 24-jarige
13 Maria Mulder, geboren op 13-01-1875 om 21:00 in Woudsend (Wybritseradeel). Maria is overleden op 21-12-1945 in Leeuwarden, 70 jaar oud.

25-jarig huwelijksfeest van Lambertus Krips en Maria Mulder op 24 juni 1924

14 Andele Hoekema, geboren op 04-07-1870 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Andele is overleden op 13-10-1945 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Beroep: landbouwer. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1892 in Grouw (Idaarderadeel) met de 26-jarige
15 Geertje Piersma, geboren op 12-04-1866 in Rauwerd (Rauwerderhem). Geertje is overleden op 04-04-1940 in Finkum (Leeuwarderadeel), 73 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Hoezeas Slaterus, geboren op 26-07-1831 in Leeuwarden. Hoezeas is overleden op 18-09-1914 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Beroep: suikergoedbakker. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1858 in Leeuwarden met de 30-jarige
17 Pietje de Vries, geboren op 28-08-1827 in Dokkum. Pietje is overleden op 13-07-1909 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
18 Frans Dijkstra, geboren op 27-05-1837 om 06:00 in Huizum (Leeuwarderadeel). Frans is overleden op 30-12-1916 om 00:15 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1916. Beroepen: billard en meubelmaker. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 06-11-1859 in Leeuwarden met de 23-jarige
19 Teuntje Fokkens, geboren op 20-11-1835 in Leeuwarden. Teuntje is overleden op 30-01-1922 in Leeuwarden, 86 jaar oud.
20 Durk Foppes Siderius, geboren op 07-04-1834 in Jorwerd (Baarderadeel). Durk is overleden op 02-02-1911 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 18-05-1864 in Baarderadeel met de 23-jarige
21 Tjipkjen Franses de Boer, geboren op 17-11-1840 in Jorwerd (Baarderadeel). Tjipkjen is overleden op 01-03-1886 in Bozum (Baarderadeel), 45 jaar oud.
22 Jouke Andries’ Miedema, geboren op 16-01-1830 om 08:00 in Stiens (Leeuwarderadeel). Jouke is overleden op 14-10-1874 om 08:00 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1858 in Leeuwarderadeel met de 28-jarige
23 Tjamke Durks Faber, geboren op 22-03-1830 in Stiens (Leeuwarderadeel). Tjamke is overleden op 30-12-1906 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
24 Frans Lambertus Krips, geboren op 04-03-1843 om 11:30 in Wommels (Hennaarderadeel). Frans is overleden op 25-02-1919 om 00:30 in Wommels (Hennaarderadeel), 75 jaar oud. Beroep: “inlandsche kramer”, koopman.  Frans is weduwnaar van Liefke Tjipkes Zijlstra (1843-1868), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 19-05-1866 in Hennaarderadeel. Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 27-05-1871 in Hennaarderadeel met de 25-jarige
25 Loltje Rientses Hoeksma, geboren op 05-10-1845 in Almenum (Barradeel). Loltje is overleden op 17-10-1923 in Wommels (Henaarderadeel), 78 jaar oud.
Frans Krips en Loltje Hoeksma

Frans Krips en Loltje Hoeksma

26 Jacob Mulder, geboren op 23-01-1845 om 08:00 in Woudsend (Wybritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan. Jacob is overleden op 26-02-1911 om 10:00 in Woudsend, 66 jaar oud. Beroep:huisschilder. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1867 in Wymbritseradeel met de 18-jarige
27 Froukje Douma, geboren op 05-01-1849 om 10:00 in Teroele (Doniawerstal). Froukje is overleden op 24-09-1920 om 17:00 in Woudsend (Wybritseradeel), 71 jaar oud.
28 Catharinus Paulus Hoekema, geboren op 10-12-1844 om 07:00 in Teerns. Catharinus is overleden op 27-12-1937 in Roordahuizum, 93 jaar oud. Beroep: zaakwaarnemer. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1869 in Idaarderadeel met de 20-jarige
29 Houkje Valkema, geboren op 10-03-1849 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Houkje is overleden op 23-11-1927 in Roordahuizum (Idaarderadeel), 78 jaar oud.
30 Klaas Jacobs Piersma, geboren op 11-10-1837 in Rauwerd. Klaas is overleden op 13-08-1925 in Huizum (Leeuwarderadeel), 87 jaar oud. Beroep: arbeider. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1862 in Rauwerderhem met de 28-jarige
31 Japke Kornelis Hoekstra, geboren op 23-02-1834 in Wartena. Japke is overleden op 03-05-1896 in Rauwerd (Rauwerderhem), 62 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)

32 Idanus Hendricus Slaterus, geboren op 06-12-1798 in Goor. Idanus is overleden op 07-02-1878 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Beroep: suikerballenmaker, winkelier. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 03-03-1822 in Leeuwarden met de 22-jarige
33 Neeltje van Opstal, geboren op 16-09-1799 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 29-09-1799 in Leeuwarden. Neeltje is overleden op 11-09-1875 in Leeuwarden, 75 jaar oud.
34 Joute Oeges de Vries, geboren op 04-11-1790 op Ameland. Hij is gedoopt op 03-12-1790 in Ballum (Ameland). Joute is overleden op 27-08-1841 in Dokkum, 50 jaar oud. Beroep: gardenier. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 20-04-1815 in Westdongeradeel  met de 20-jarige
35 Sepkje Lourens Joustra, geboren op 19-05-1794 in Bornwirdhuizen (Westdongeradeel). Zij is gedoopt op 08-06-1794 in Hiaure. Sepkje is overleden op 08-10-1829 in Dokkum, 35 jaar oud.
36 Tiete Wynzens Dijkstra, geboren op 15-07-1798 in Boksum. Hij is gedoopt op 05-08-1798 in Boksum. Tiete is overleden op 30-10-1844 in Leeuwarderadeel, 46 jaar oud. Beroep: turfmeter. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 28-11-1829 in Leeuwarderadeel met de 26-jarige
37 Aaltje Franses Haven, geboren op 19-02-1803 in Hommerts. Zij is gedoopt op 06-03-1803 in Hommerts. Zij is overleden op 20-02-1885 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1885. Beroep: naaister. Zij trouwde (2), 49 jaar oud, op 07-11-1852 in Leeuwarden met Roelf Kost (1805-1865), 47 jaar oud.
38 Herman Fokkens. Hij is gedoopt op 13-11-1801 in Groningen. Herman is overleden op 25-12-1881 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Beroep: schoenmaker. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12-12-1824 in Leeuwarden met de 18-jarige
39 Sjoukje Broersma, geboren op 08-05-1806 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 01-06-1806 in Leeuwarden. Sjoukje is overleden op 17-12-1885 in Leeuwarden, 79 jaar oud.

40 Foppe Jans Siderius, geboren op 28-12-1801 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Hij is gedoopt op 24-01-1802 in Roordahuizum. Foppe is overleden op 15-07-1871 in Jorwerd (Baarderadeel), 69 jaar oud. Beroep: boer. Hij trouwde, 20 jaar oud, op 21-04-1822 in Rauwerderhem met de 23-jarige
41 Grietje Thomas’ Dotinga, geboren op 24-05-1798 in Deersum. Zij is gedoopt op 27-05-1798 in Deersum/Poppingawier. Grietje is overleden op 02-03-1878 in Jorwerd (Baarderadeel), 79 jaar oud.
42 Frans Tjipkes de Boer, geboren op 21-04-1800 in Jorwerd (Baarderadeel). Hij is gedoopt op 27-04-1800 in Jorwerd. Frans is overleden op 02-10-1847 in Jorwerd (Baarderadeel), 47 jaar oud. Beroep: arbeider, “schatter van het slagtvee”. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22-06-1822 in Baarderadeel met de 20-jarige
43 Catharina Johannes’ (Trijntje) Akkerman. Zij is gedoopt op 09-05-1802 in Amsterdam. Trijntje is overleden op 09-12-1894 om 02:00 in Jorwerd (Baarderadeel), 92 jaar oud. Beroep: “veehoudersche”. Trijntje trouwde (2), 46 jaar oud, op 03-05-1849 in Baarderadeel met Leendert Jitses Looyenga (1821-1859), 27 jaar oud.
44 Andries Joukes Miedema, geboren op 07-02-1800 in Stiens. Hij is gedoopt op 09-03-1800 in Stiens. Andries is overleden op 05-10-1844 in Stiens (Leeuwarderadeel), 44 jaar oud. Beroep: landbouwer. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 19-04-1827 in Leeuwarderadeel met de 24-jarige
45 Klaaske Pieters Posthumus, geboren op 24-12-1802 in Cornjum. Zij is gedoopt op 23-01-1803 in Cornjum. Klaaske is overleden op 20-01-1872 om 13:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), 69 jaar oud. Beroep: “bolloopster”.
46 Dirk Klazes (Durk) Faber, geboren op 20-03-1776 in Hijum (Leeuwarderadeel). Hij is gedoopt op 28-04-1776 in Hijum. Durk is overleden op 23-04-1842 om 13:30 in Stiens (Leeuwarderadeel), 66 jaar oud. Beroep:   Hij trouwde, 40 jaar oud, op 15-05-1816 in Stiens (Leeuwarderadeel) met de 22-jarige
47 Houkje Sjoerds van der Woude, geboren op 15-01-1794 in Wijns (Tietjerksteradeel). Houkje is overleden op 07-01-1877 in Stiens (Leeuwarderadeel), 82 jaar oud.
48 Lambertus Simon Krips, geboren op 13-02-1815 in Amsterdam. Lambertus is overleden op 09-05-1844 in Wommels (Hennaarderadeel), 29 jaar oud. Beroep: schoenmaker. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1842 in Hennaarderadeel met de 26-jarige
49 Epke Pieters Algera, geboren op 30-09-1815 om 15:30 in Wommels (Hennaarderadeel). Epke is overleden op 16-02-1860 om 03:00 in Jorwerd (Baarderadeel), 44 jaar oud.
50 Rients Houkes Hoeksma, geboren op 24-02-1817 in Gorredijk (Opsterland). Rients is overleden op 02-02-1851 in Opsterland, 33 jaar oud. Beroep: scheepstimmerknecht. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1842 in Opsterland met de 23-jarige
51 Joukje Douwes Oosterbaan, geboren op 17-03-1819 in Gorredijk. Joukje is overleden op 04-03-1846 in Almenum (Barradeel), 26 jaar oud.
52 Jetze Jacobs Mulder, geboren op 14-11-1819 om 22:30 in Woudsend (Wybritseradeel). Jetze is overleden op 13-05-1888 om 05:30 in Woudsend (Wybritseradeel), 68 jaar oud. Beroep: “verwer en glazenmaker”. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-11-1842 in Wymbritseradeel met de 23-jarige
53 Janke Jacobs Bijlsma, geboren op 02-03-1819 om 09:00 in Woudsend (Wybritseradeel). Janke is overleden op 01-12-1890 om 08:00, 71 jaar oud.
54 Jentje Alles Douma, geboren op 06-01-1797 in Woudsend (Wymbritseradeel). Jentje is overleden op 15-01-1889 om 13:00 in Teroele (Doniawerstal), 92 jaar oud. Beroep: jeneverstoker, koopman. Jentje is weduwnaar van Anneke Annes Osinga (±1798-1836), met wie hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 11-05-1822 in Wymbritseradeel. Hij trouwde (2), 44 jaar oud, op 11-06-1841 in Wymbritseradeel met de 18-jarige
55 Ykje Atzes van der Zijpp, geboren op 25-07-1822 in Warns. Ykje is overleden op 17-01-1902 in Woudsend, 79 jaar oud.
56 Paulus Andreas’ Hoekema, geboren op 07-10-1783 in Goutum (Leeuwarderadeel). Hij is gedoopt op 02-11-1783 in Goutum en Swichum. Paulus is overleden op 13-09-1860 in Huizum (Leeuwarderadeel), 76 jaar oud. Beroep: landbouwer. Paulus is weduwnaar van Rinske Martens Bearda (1783-1829), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 11-05-1806 in Goutum. Paulus is weduwnaar van Tjitske Gerbens Hoekstra (1810-1840), met wie hij trouwde (2), 49 jaar oud, op 01-08-1833 in Leeuwarderadeel.
Hij trouwde (3), 58 jaar oud, op 17-02-1842 in Leeuwarderadeel met de 40-jarige
57 Trijntje Sweitses Hylkema, geboren op 13-08-1801 in Siegerswoude (Ureterp). Zij is gedoopt op 01-05-1803 in Ureterp en Siegerswoude. Trijntje is overleden op 14-05-1878 in Huizum (Leeuwarderadeel), 76 jaar oud. Trijntje is weduwe van Koenraad Jogchums Oosterveld (geb. ±1806), met wie zij trouwde (1), 22 jaar oud, op 04-03-1824 in Leeuwarderadeel, Trijntje is weduwe van Hendrik Sierks Rooda (geb. ±1792), met wie zij trouwde (2), 28 jaar oud, op 19-06-1830 in Leeuwarderadeel,.
58 Andele Jans Valkema, geboren op 06-02-1818 in Wirdum (Leeuwarderadeel). Andele is overleden op 09-07-1860 in Idaarderadeel, 42 jaar oud. Beroep: landbouwer.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1846 in Leeuwarderadeel met de 24-jarige
59 Janke Tjerks Bottinga, geboren op 29-09-1821 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Janke is overleden op 05-10-1889 in Idaarderadeel, 68 jaar oud. Janke trouwde (2), 48 jaar oud, op 05-05-1870 in Idaarderadeel met Alle Jans Smeding (geb. ±1820), ongeveer 50 jaar oud.
60 Jakob Sjerps Piersma, geboren op 24-03-1800 in Rauwerd. Hij is gedoopt op 30-03-1800 in Rauwerd. Jakob is overleden op 13-04-1867 in Rauwerderhem, 67 jaar oud. Jakob is weduwnaar van Jetske Klases Nijdam (1797-1829), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 24-05-1823 in Rauwerderhem. Hij trouwde (2), 31 jaar oud, op 14-05-1831 in Rauwerderhem met de 38-jarige
61 Pietje Wybes van der Schaaf, geboren op 06-08-1792 in Oosterend. Zij is gedoopt op 30-09-1792 in Oosterend/Hennaard. Pietje is overleden op 24-08-1863 in Rauwerd (Rauwerderhem), 71 jaar oud.
62 Kornelis Sikkes Hoekstra, geboren op 09-03-1802 in Warga. Hij is gedoopt op 04-04-1802 in Warga. Kornelis is overleden op 12-06-1876 in Warga (Idaarderadeel), 74 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1827 in Idaarderadeel met de 23-jarige
63 Geertje Annes Epema, geboren op 12-02-1804 in Wartena. Zij is gedoopt op 02-04-1804 in Grouw. Geertje is overleden op 29-04-1862 in Grouw (Idaarderadeel), 58 jaar oud.

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Wolter Slaterus. Hij is gedoopt op 08-06-1766 in Goor. Wolter is overleden op 23-10-1822 om 08:00 in Paesens, 56 jaar oud. Beroep: jeneverstoker, commies bij de belastingdienst. Wolter is weduwnaar van Ida ten Thije (1771-1798), met wie hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 16-09-1791 in Goor. Hij ging in ondertrouw (2), 32 jaar oud, op 08-06-1798 in Enschede met de ongeveer 26-jarige
65 Johanna Maria Diederich, geboren omstreeks 1772 in Enschede. Johanna is overleden op 11-10-1812 in Goor, ongeveer 40 jaar oud.
66 Willem Opstal. Hij is gedoopt op 12-07-1761 in Maasland. Willem is overleden op 31-08-1814 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Willem trouwde (2), 50 jaar oud, op 08-09-1811 in Leeuwarden met Anna Mechelina Alborn (1768-1852), 43 jaar oud.
Hij trouwde (1), 29 jaar oud, op 05-12-1790 in Leeuwarden met de 21-jarige Catharina van Loo (zie 67 hieronder). Willem en Catharina gingen op 19-11-1790 in Leeuwarden in ondertrouw.
67 Catharina van Loo. Zij is gedoopt op 06-09-1769 in Leeuwarden. Catharina is overleden op 08-06-1811 in Leeuwarden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 10-06-1811 in Leeuwarden.
68 Oege Joutes. Hij is gedoopt op 23-02-1753 in Reitsum. Oege is overleden vóór 1811, ten hoogste 58 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 25-06-1786 in Reitsum met de 37-jarige
69 Aagtje Pyters Prins, geboren op 20-10-1748 in Birdaard. Aagtje is overleden op 10-08-1826 om 04:00 in Rinsumageest, 77 jaar oud.
70 Lourens Klazes Joustra, geboren in Bornwirderhuizen. Hij is gedoopt op 17-08-1766 in Bornwird. Lourens is overleden op 02-02-1817 in Wierum, 50 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1791 in Bornwird met de 20-jarige
71 Engeltje Hessels, geboren op 19-02-1771 in Hantumhuizen. Zij is gedoopt op 17-03-1771 in Hantumhuizen. Engeltje is overleden op 23-06-1863 in Anjum, 92 jaar oud.
72 Wynsen Tietes Dijkstra, geboren op 18-08-1766 in Beers. Hij is gedoopt op 24-08-1766 in Beers. Wynsen is overleden op 10-08-1827 om 09:00 in Blessum (Menaldumadeel), 60 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 10-12-1797 in Boksum met de ongeveer 26-jarige
73 Geertje Jans Faber, geboren omstreeks 1771 in Swichum. Geertje is overleden op 15-01-1849 om 17:00 in Blessum (menaldumadeel), ongeveer 78 jaar oud.
74 Frans Sikkes Haven. Hij is gedoopt op 16-11-1764 in Langweer. Frans is overleden op 07-10-1826 om 18:00 in Idskenhuizen (Doniawerstal), 61 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 04-12-1785 in Hommerts (Wymbritserdadeel) met de 18-jarige
75 Tetje Ates. Zij is gedoopt op 15-03-1767 in Hommerts. Zij is overleden op 25-12-1812 in Doniawerstal, 45 jaar oud.
76 Jacob Fokkens, geboren in 1773 in Groningen. Hij is gedoopt op 12-01-1773 in Groningen. Jacob is overleden op 10-12-1836 in Appingedam, 62 of 63 jaar oud.

Beroep: schrijnwerker. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-05-1798 in Groningen met de 21-jarige
77 Conradina van der Mark. Zij is gedoopt op 09-03-1777 in Groningen. Conradina is overleden op 26-11-1861 om 01:00 in Appingedam, 84 jaar oud.
78 Jan Klazes Broersma, geboren op 30-06-1774 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 13-07-1774 in Leeuwarden. Jan is overleden op 29-09-1826 om 22:00 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Beroep: meester timmerman. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 05-06-1796 in Leeuwarden met de 20-jarige Teuntje van Noord. Jan en Teuntje gingen op 13-05-1796 in Leeuwarden in ondertrouw.
79 Teuntje van Noord, geboren op 14-01-1776 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 14-02-1776 in Leeuwarden. Teuntje is overleden op 28-07-1859 om 02:00 in Marssum (Menaldumadeel), 83 jaar oud.

80 Jan Foppes Rinia / Siderius, geboren op 26-03-1775 in Roordahuizum. Hij is gedoopt op 09-04-1775 in Roordahuizum. Jan is overleden op 22-07-1840 in Rauwerd (Rauwerderhem), 65 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 28-08-1796 in Rauwerd met de 17-jarige
81 Aafke Pieters (Afke) Dotinga, geboren op 31-10-1778 in Rauwerd. Zij is gedoopt op 15-11-1778 in Rauwerd/Irnsum. Afke is overleden op 26-03-1855 in Rauwerd (Rauwerderhem), 76 jaar oud.
82 Tomas Sytzes Dotinga, geboren in Rauwerd. Hij is gedoopt op 21-01-1770 in Rauwerd/Irnsum. Tomas is overleden op 31-08-1826 in Rauwerderhem, 56 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1793 in Deersum met de ongeveer 18-jarige
83 Lijsbert Tjeerds Syboltsma, geboren omstreeks 1775 in Jelsum. Lijsbert is overleden op 14-03-1835 in Rauwerderhem, ongeveer 60 jaar oud.
84 Tjipke Jacobs de Boer, geboren op 30-06-1769 in Spannum. Hij is gedoopt op 06-05-1770 in Spannum. Tjipke is overleden op 16-03-1845 in Baarderadeel, 75 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 26-05-1799 in Jorwerd met de 27-jarige
85 Pietertje Franzes Tinga, geboren op 26-02-1772 in Jorwerd. Zij is gedoopt op 08-03-1772 in Jorwerd. Pietertje is overleden op 31-07-1858 om 03:30 in Jorwerd (Baarderadeel), 86 jaar oud.
86 Johannes Ackerman, geboren omstreeks 1748 in Leeuwarden. Johannes is overleden op 08-04-1810 in Franeker, ongeveer 62 jaar oud.

Beroepen: zadelmaker. Hij trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 29-07-1798 in Franeker met de 35 of 36-jarige Froukje Jans Kuik. Johannes en Froukje gingen op 14-07-1798 in Franeker in ondertrouw.
87 Froukje Jans Kuik, geboren in 1762 in Franeker. Froukje is overleden op 03-09-1812 om 08:00 in Franeker, 49 of 50 jaar oud.
88 Jouke Gerbens Miedema. Hij is gedoopt op 20-06-1765 in Stiens. Jouke is overleden op 18-09-1826 om 21:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), 61 jaar oud. Hij trouwde, 17 jaar oud, op 18-05-1783 in Stiens met de 20-jarige
89 Maaike Jelmers Stapert. Zij is gedoopt op 05-12-1762 in Wier. Maaike is overleden op 29-11-1847 in Stiens (Leeuwarderadeel), 84 jaar oud.
90 Pieter Pieters Posthumus, geboren op 16-04-1764 in Holwerd. Hij is gedoopt op 14-12-1766 in Holwerd. Pieter is overleden op 22-09-1826 om 08:00 in Cornjum (Leeuwarderadeel), 62 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 07-06-1793 in Berlikum met de ongeveer 24-jarige
91 Tetje Klazes de Groot, geboren omstreeks 1769 in Berlikum. Tetje is overleden op 19-06-1851 om 16:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), ongeveer 82 jaar oud.
92 Klaas Haantjes Faber, geboren omstreeks 1740 in Hijum. Klaas is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-02-1766 in Finkum met de ongeveer 26-jarige
93 Trijntje Annes, geboren omstreeks 1740 in Oude Leije (onder Finkum). Trijntje is overleden.
94 Sjoerd Lipkes van der Woude, geboren omstreeks 1769 in Wijns. Sjoerd is overleden op 20-12-1826 om 07:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), ongeveer 57 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-11-1793 in Oenkerk met de 19 of 20-jarige
95 Klaaske Sipkes Bosma, geboren in 1773 in Wijns. Klaaske is overleden op 21-02-1860 in Leeuwarderadeel, 86 of 87 jaar oud.
96 Frans Johannes Krips, geboren op 30-07-1781 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 05-08-1781 in Leeuwarden. Frans is overleden op 30-07-1833 om 02:00 in Wommels (Henaarderadeel), 52 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1805 in Huins met de 20-jarige
97 Dieuwke Sippes Sinnema, geboren op 17-03-1785 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 10-04-1785 in Leeuwarden. Dieuwke is overleden op 10-06-1849 om 22:00 in Wommels (Henaarderadeel), 64 jaar oud.
98 Pieter Sjoerds Algera, geboren op 24-10-1790 in Wommels. Hij is gedoopt op 14-11-1790 in Wommels. Pieter is overleden op 01-07-1830 in Wommels, 39 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 06-06-1813 in Hennaarderadeel met de 23-jarige
99 Trijntje Harmens (Trijntje Martens) Beista, geboren op 25-03-1790 in Kubaard. Zij is gedoopt op 02-04-1790 in Kubaard, Waaxens. Trijntje Martens is overleden op 05-11-1834 om 18:00 in Wommels (Henaarderadeel), 44 jaar oud.
100 Houke Bouwes Hoeksma, geboren op 03-12-1786 in Berlikum. Hij is gedoopt op 31-12-1786 in Berlikum. Houke is overleden op 25-01-1850 in Opsterland, 63 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1810 in Berlikum met de 21-jarige
101 Maike Rientzes van der Velde, geboren op 01-01-1789 in Berlikum. Zij is gedoopt op 01-03-1789 in Berlikum. Maike is overleden op 30-07-1870 in Opsterland, 81 jaar oud.
102 Douwe Jans Oosterbaan, geboren op 11-03-1783 in Gorredijk. Hij is gedoopt op 06-04-1783. Douwe is overleden op 18-05-1839 in Opsterland, 56 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 04-06-1809 in Gorredijk met de 21-jarige
103 Loltje Cornelis Hartmans, geboren op 18-10-1787 in Gorredijk. Zij is gedoopt op 18-11-1787 in Gorredijk. Loltje is overleden op 20-12-1824 in Opsterland, 37 jaar oud.
104 Jacob Gerbens Mulder, geboren op 18-08-1787 in Woudsend. Jacob is overleden op 02-03-1847 om 12:30 in Woudsend (Wybritseradeel), 59 jaar oud.

Beroep: zilversmid. Hj trouwde, 31 jaar oud, op 17-07-1819 in Wymbritseradeel met de 24-jarige
105 Baartje Jans Meekhof, geboren op 07-01-1795 in Molkwerum. Baartje is overleden op 28-11-1822 om 05:00, 27 jaar oud.
106 Jacob Jans Bijlsma, geboren op 27-08-1796 in Woudsend. Hij is gedoopt op 11-09-1796 in Woudsend. Jacob is overleden op 29-12-1868 om 10:00 in Woudsend (Wybritseradeel), 72 jaar oud. Jacob trouwde (2), 54 jaar oud, op 16-08-1851 in Wymbritseradeel met Pietertje Minzes Minzes (1810-1874), 40 of 41 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op 11-09-1816 in Wymbritseradeel met de 22-jarige
107 Sijke Harings Stellinga, geboren op 20-11-1793 in Molkwerum. Zij is gedoopt op 08-12-1793 in Molkwerum. Sijke is overleden op 01-08-1848 in Woudsend (Wybritseradeel), 54 jaar oud.
108 Alle Douwes Douwma, geboren omstreeks 1745. Alle is overleden op 25-07-1814  in Woudsend, ongeveer 69 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 01-07-1792 in Woudsend met de 26-jarige
109 Grietje Gerrits Wenning, geboren in Langweer. Zij is gedoopt op 09-03-1766 in St. Nicolaasga. Grietje is overleden op 27-09-1826 in Woudsend, 60 jaar oud.
110 Atze Wytzes van der Zijpp, geboren op 30-10-1790 in Warns. Atze is overleden op 10-09-1866 om 11:00 in Warns (Hemelumer Oldeferd), 75 jaar oud.

Beroep: assessor, landbouwer, veekoper. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 02-01-1819 in Hemelumer Oldeferd met de 24-jarige
111 Marij Nannes van der Zee, geboren op 12-06-1794 in Warns. Marij is overleden.
112 Andreas Paulus Hoekema, geboren op 16-04-1750 in Goutum. Hij is gedoopt op 19-04-1750 in Goutum en Swichum. Andreas is overleden. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 02-02-1783 in Goutum met de 38 of 39-jarige Trijntje Jochums Admiraal. Andreas en Trijntje gingen op 02-02-1783 in Bozum in ondertrouw.
113 Trijntje Jochums Admiraal, geboren in 1744 in Bergum. Zij is gedoopt op 14-02-1745 in Bergum. Trijntje is overleden op 16-09-1820 om 09:00 in Goutum, 75 of 76 jaar oud. Trijntje is weduwe van Rintje Ritses Nieuwland (ovl. vóór 1783).
114 Sweitse Hylkes Hylkema, geboren op 15-04-1758 in Siegerswoude. Hij is gedoopt op 11-05-1758 in Ureterp en Siegerswoude. Sweitse is overleden op 26-09-1824 in Ureterp, 66 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1783 in Ureterp met de 20-jarige
115 Lamke Tjallings, geboren in Ureterp. Zij is gedoopt op 12-05-1763 in Ureterp en Siegerswoude. Lamke is overleden.
116 Jan Dirks Valkema, geboren op 30-12-1786 in Rauwerd. Hij is gedoopt op 07-01-1787 in Rauwerd/Irnsum. Jan is overleden op 30-11-1877 om 20:30 in Wijtgaard (Leeuwarderadeel), 90 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 23-04-1809 in Wirdum met de ongeveer 19-jarige
117 Jannigje Andeles Palsma, geboren omstreeks 1790 in Wirdum. Jannigje is overleden op 29-06-1836 in Leeuwarderadeel, ongeveer 46 jaar oud.
118 Tjerk Jelles Bottinga, geboren op 29-01-1788 in Wijns. Hij is gedoopt op 27-04-1788 in Wijns. Tjerk is overleden op 26-11-1861 in Idaarderadeel, 73 jaar oud. Tjerk trouwde (2), 42 jaar oud, op 03-06-1830 in Idaarderadeel met Sytske Pieters van Dijk (geb. ±1803), ongeveer 27 jaar oud. Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 01-11-1812 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) met de 24-jarige
119 Houkje Gatzes de Vries, geboren op 24-12-1787 in Giekerk. Houkje is overleden op 23-09-1826 in Idaarderadeel, 38 jaar oud.
120 Sjerp Jacobs Piersma, geboren in Rauwerd. Hij is gedoopt op 08-11-1767 in Rauwerd. Sjerp is overleden op 19-07-1841 in Rauwerderhem, 73 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 04-06-1797 in Rauwerd met de ongeveer 25-jarige
121 Saakjen Sjoerds, geboren omstreeks 1772 in Deersum. Saakjen is overleden op 08-09-1846 in Utingeradeel, ongeveer 74 jaar oud.
122 Wybe Watzes, geboren omstreeks 1740 in Oosterend. Wybe is overleden op 24-02-1803 in Oosterend, ongeveer 63 jaar oud. Wybe is weduwnaar van Antje Doedes, met wie hij trouwde (1), ongeveer 46 jaar oud, op 08-02-1786 in Oosterend. Hij trouwde (2), ongeveer 47 jaar oud, op 24-06-1787 in Oosterend met de 30-jarige
123 Grietje Tjepkjes, geboren op 17-08-1756 in Oosterend. Zij is gedoopt op 02-09-1756 in Oosterend/Hennaard. Grietje is overleden op 18-11-1826 om 23:00 in Oosterend (Henaarderadeel), 70 jaar oud. Grietje trouwde (2), 52 jaar oud, op 25-12-1808 in Oosterend met Iede Tjeerds Rienstra (ovl. 1826).
124 Sikke Kornelis Hoekstra, geboren omstreeks 1774 in Warga. Sikke is overleden op 25-04-1824 in Warga (Idaarderadeel), ongeveer 50 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-12-1799 in Warga met
125 Trijntje Sjoerds / Durks, geboren in Warga. Trijntje is overleden.
126 Anne Jochums Epema, geboren op 25-12-1778. Hij is gedoopt op 29-01-1779 in Grouw. Anne is overleden op 23-02-1867 in Idaarderadeel, 88 jaar oud. Anne trouwde (2), 36 jaar oud, op 14-01-1815 in Roordahuizum (Idaarderadeel) met Lijsbeth Renses van der Meulen (±1778-1822), ongeveer 37 jaar oud. Anne trouwde (3), 46 jaar oud, op 11-08-1825 in Idaarderadeel met Trijntje Anskes Boersma (±1789-1865), ongeveer 36 jaar oud. Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 19-07-1801 in Grouw met de 22-jarige
127 Pietertje Sjoerds, geboren op 04-03-1779 in Wartena. Zij is gedoopt op 04-04-1779 in Grouw. Pietertje is overleden op 22-11-1809 in Wartena, 30 jaar oud.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Hendericus Slaterus, geboren op 23-07-1741 in Goor. Hendericus is overleden op 12-04-1777 in Goor, 35 jaar oud. Beroep: koopman in blik en winkelwaren. Hij trouwde, 19 jaar oud, op 01-05-1761 in Goor met de 22-jarige
129 Sara Knape. Zij is gedoopt op 07-09-1738 in Goor. Sara is overleden op 17-03-1775 in Goor, 36 jaar oud.
130 Johan Wilhelm Diederich. Hij is gedoopt in Almelo. Johan is overleden op 07-11-1785 in Enschede. Beroep: commies. Hij trouwde met
131 Johanna Magdalena Braming. Johanna is overleden omstreeks 1793 in Enschede.
132 Cornelis Willems Opstal, geboren omstreeks 1735. Cornelis is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1797 in Maasland. Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-05-1759 in Maasland met
133 Neeltje Maartens van Zanten. Neeltje is overleden op 14-05-1803 in Maasland.
134 Pieter Alberts van Loo. Hij is gedoopt op 12-06-1739 in Leeuwarden. Pieter is overleden, 55 jaar oud. Hij is begraven op 07-07-1794 in Leeuwarden. Beroepen: smid. meester slotmaker. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-01-1763 in Leeuwarden met de 19-jarige Hendrina Vastennoud. Pieter en Hendrina gingen op 14-01-1763 in Leeuwarden in ondertrouw.
135 Hendrina Vastennoud. Zij is gedoopt op 15-05-1743 in Leeuwarden. Hendrina is overleden op 19-11-1819 in Leeuwarden, 76 jaar oud.

136 Joute Eelkes. Hij trouwde met
137 Geertje Oeges. Geertje is overleden.
138 Pieter Piers. Pieter is overleden. Hij trouwde met
139 Ytje Geerts. Ytje is overleden.
140 Klaas Eintes. Hij is gedoopt op 09-03-1732 in Bornwird. Klaas is overleden. Hij trouwde met
141 Fokkeltje Lourens. Zij is gedoopt op 19-04-1733 in Hiaure. Fokkeltje is overleden.
142 Hessel Eelkes, geboren omstreeks 1730. Hessel is overleden. Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 31-05-1756 in Hantum met de ongeveer 21-jarige
143 Sipkjen Jans, geboren omstreeks 1735. Sipkjen is overleden, ongeveer 51 jaar oud. Zij is begraven op 26-12-1786 in Dokkum.
144 Tiete Jurjens, geboren in Beers. Tiete is overleden. Hij trouwde op 04-03-1764 in Beers met
145 Durkjen Wynsens, geboren in Beers. Zij is overleden.
146 Jan Tetmans Faber, geboren omstreeks 1733 in Wijtgaard. Jan is overleden op 18-08-1826 om 02:00 in Swichum, ongeveer 93 jaar oud. Beroep: huisman, arbeider. Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 06-11-1774 in Goutum met de ongeveer 32-jarige
147 Sytske Minnes, geboren omstreeks 1742 in Eernewoude. Sytske is overleden op 25-11-1819 in Swichum, ongeveer 77 jaar oud.
148 Sikke Beerns van Haren. Sikke is overleden.
149 Antje Fransens Braaksma. Antje is overleden in Langweer.
150 Ate Hotzes, geboren in Idaard. Ate is overleden. Hij trouwde op 19-06-1763 in Hommerts met
151 Martjen Aans (Matsen Anes). Matsen Anes is overleden in Hommerts.
152 Berend Fokkens, geboren omstreeks 1730 in Groningen. Berend is overleden, ongeveer 43 jaar oud. Hij is begraven op 19-09-1773 in Groningen. Beroep: broodbakker. Hijtrouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 25-05-1752 in Groningen met de ongeveer 22-jarige
153 Nieltje Hessels, geboren omstreeks 1730 in Winschoten. Nieltje is overleden, ongeveer 46 jaar oud. Zij is begraven op 22-02-1776 in Groningen.
154 Harmen van der Mark, geboren in Bonda. Harmen is overleden. Hij is begraven op 04-11-1778 in Groningen. Hij trouwde op 27-12-1771 in Groningen met de 35-jarige Wigboldina van der Werf. Harmen en Wigboldina gingen op 07-12-1771 in Groningen in ondertrouw.
155 Wigboldina van der Werf. Zij is gedoopt op 22-04-1736 in Groningen. Wigboldina is overleden.
156 Klaas Haantjes. Hij is gedoopt op 18-05-1746 in Leeuwarden. Klaas is overleden. Beroep: molenmaker. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1770 in Leeuwarden met Sjoukje Jans Plantinga. Klaas en Sjoukje gingen op 27-04-1770 in Leeuwarden in ondertrouw.
157 Sjoukje Jans Plantinga, geboren in Leeuwarden. Sjoukje is overleden.
158 Hendrik Ysses. Hendrik is overleden. Hij trouwde op 16-03-1755 in Leeuwarden met Elisabeth Everts Oosterhof. Hendrik en Elisabeth gingen op 22-02-1755 in Leeuwarden in ondertrouw.
159 Elisabeth Everts Oosterhof. Elisabeth is overleden.
160 Foppe Dirks Rinia. Hij is gedoopt op 07-08-1729 in Vrouwenparochie. Foppe is overleden op 24-08-1808 in Roordahuizum, 79 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 30-01-1763 in Roordahuizum met de 20-jarige
161 Pietje Gerbens, geboren op 20-01-1743 in Oosterwierum. Zij is gedoopt op 09-04-1773 in Roordahuizum. Pietje is overleden op 07-09-1813 in Roordahuizum (Idaarderadeel), 70 jaar oud.
162 Pieter Tomas Dotinga, geboren op 25-12-1750 in Rauwerd. Hij is gedoopt op 27-12-1750 in Rauwerd/Irnsum. Pieter is overleden op 12-06-1827 in Rauwerderhem, 76 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1774 in Rauwerd met de 19 of 20-jarige
163 Atje Ates Tolsma, geboren in 1754 in Rauwerd. Atje is overleden op 18-06-1834 in Rauwerderhem, 79 of 80 jaar oud.
164 Sytse Thomas Dotinga, geboren op 10-05-1747 in Rauwerd. Hij is gedoopt op 14-05-1747 in Rauwerd/Irnsum. Sytse is overleden op 30-09-1826 in Rauwerderhem, 79 jaar oud. Hij trouwde, 20 jaar oud, op 17-01-1768 in Rauwerd met
165 Antje Melles, geboren in Deersum. Antje is overleden.
168 Jacob Jacobs de, geboren in 1740 in Tzum. Hij is gedoopt op 04-05-1770 in Spannum. Jacob is overleden in 1804 in Weidum, 63 of 64 jaar oud. Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 08-01-1769 in Tzum met de 9 of 10-jarige
169 Hinke Tjepkes, geboren in 1759 in Tzum. Hinke is overleden op 22-05-1808 in Weidum (Baarderadeel), 48 of 49 jaar oud.
170 Frans Tjerks Tinga. Hij is gedoopt op 29-11-1741 in Leeuwarden. Frans is overleden. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 13-10-1765 in Jorwerd met de ongeveer 23-jarige
171 Pietje Clases de Blaauw, geboren omstreeks 1742 in Rauwerd. Zij is gedoopt op 24-02-1769 in Jorwerd. Pietje is overleden op 06-08-1820 om 08:00 in Jorwerd, ongeveer 78 jaar oud.
172 Antoon Ackerman. Antoon is overleden in Zwitserland. Beroep: zadelmaker.
173 Catharina Maria. Catharina is overleden in Zwitserland.
174 Jan Kuik, geboren vóór 1775 in Franeker. Jan is overleden. Beroep:Zadelmaker

175 Catharina, geboren vóór 1775 in Franeker. Zij is overleden.
176 Gerben Andries’. Hij is gedoopt op 05-10-1727 in Stiens. Gerben is overleden. Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1753 in ? met de 21 of 22-jarige
177 Trijntje Joukes. Zij is gedoopt op 22-05-1731 in Franeker.
178 Jelmer Jacobs. Hij is gedoopt op 03-06-1736 in Cornjum. Jelmer is overleden op 20-10-1808 in Leeuwarderadeel, 72 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1761 in Wier met de 26-jarige
179 Sytske Jacobs, geboren in Menaldum. Zij is gedoopt op 06-11-1735 in Menaldum. Sytske is overleden op 04-02-1825 om 20:30 in Stiens (Leeuwarderadeel), 89 jaar oud.
180 Pieter Pieters Postma. Hij is gedoopt op 05-10-1738 in Holwerd. Pieter is overleden op 28-02-1823 om 14:00 in Klooster Anjum, 84 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1762 in Holwerd met
181 Ytske Pieters, geboren in Holwerd. Ytske is overleden.
182 Klaas Wops de Groot, geboren omstreeks 1741. Klaas is overleden op 19-03-1824 om 08:00 in St.Jacobiparochie, ongeveer 83 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-06-1765 in St. Jacobiparochie met de ongeveer 22-jarige
183 Hendrikje Klazes Kuik, geboren omstreeks 1743 in St. Jacobiparochie. Hendrikje is overleden op 13-12-1818 om 05:00 in St. Jacobiparochie, ongeveer 75 jaar oud.
184 Haantje Klazes. Haantje is overleden.Beroep: smid.

188 Lipke Sjoerds. Lipke is overleden.
189 Afke. Afke is overleden.
190 Sipke Yntes Boschman, geboren omstreeks 1747 in Bozum. Sipke is overleden op 28-09-1823 om 18:00 in Stiens, ongeveer 76 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 30-05-1767 in Wirdum met
191 Houkje Pieters, geboren in Wirdum.
192 Johannes Adam Pieters Krips. Hij is gedoopt op 02-06-1745 in Leeuwarden. Johannes is overleden. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 26-11-1775 in Leeuwarden met Elizabeth Wybes (Lysbeth) Reijnders. Johannes en Lysbeth gingen op 27-10-1775 in Leeuwarden in ondertrouw.
193 Elizabeth Wybes (Lysbeth) Reijnders, geboren in Leeuwarden. Lysbeth is overleden na 1833.
194 Sippe Wytses, geboren omstreeks 1755 in Leeuwarden. Sippe is overleden op 04-10-1808 in Huins, ongeveer 53 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 20-10-1782 in Leeuwarden met de 23-jarige Hiltje Eelses. Sippe en Hiltje gingen op 04-10-1782 in Leeuwarden in ondertrouw.
195 Hiltje Eelses, geboren op 02-04-1759 in Stiens. Zij is gedoopt op 29-04-1759 in Stiens. Hiltje is overleden op 10-10-1813 om 20:00 in Oosterlittens (Baarderadeel), 54 jaar oud.
196 Sjoerd Halbes Algera, geboren op 07-09-1764 in Dronrijp. Hij is gedoopt op 16-09-1764 in Dronrijp. Sjoerd is overleden op 14-02-1841 om 10:00 in Wommels (Henaarderadeel), 76 jaar oud. Beroepen: schoolmeester en organist, veldwachter, floreenontvanger der Grietenij Henaarderadeel. Sjoerd trouwde (2), 41 jaar oud, op 24-11-1805 in Wommels met Oedske Jans Ringer (ovl. na 1841).
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 12-11-1786 in Wommels met
197 Epke Pieters. Epke is overleden vóór 1790.
198 Harmen Martens Beista, geboren op 23-08-1732 in Kubaard. Hij is gedoopt op 31-08-1732 in Kubaard, Waaxens. Harmen is overleden op 26-04-1813 om 07:00 in Kubaard (Henaarderadeel), 80 jaar oud. Beroep: koopman. Hij trouwde, 55 jaar oud, op 30-09-1787 in Kubaard met
199 Doedtje Dirks Cuperus, geboren in Kubaard. Doedtje is overleden.
200 Bouwe Alberts. Bouwe is overleden.
201 Hielkje Houkes. Hielkje is overleden.
202 Rientz Gerbens van der, geboren omstreeks 1760 in Menaldum. Rientz is overleden. Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 31-07-1785 in Menaldum met
203 Maaike Siedses, geboren in Menaldum. Maaike is overleden.
204 Jan Freerks Oosterbaan, geboren op 29-04-1758 in Gorredijk. Hij is gedoopt op 14-05-1758 in Gorredijk. Jan is overleden op 10-10-1822 om 21:00 in Gorredijk (Opsterland), 64 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 05-03-1781 in Gorredijk met
205 Antje Jans, geboren in Gorredijk. Antje is overleden. Zij is begraven op 16-05-1800 in Gorredijk.
206 Kornelis Hartmans Hartmans, geboren omstreeks 1748. Kornelis is overleden op 18-01-1823 om 09:30 in Opsterland, ongeveer 75 jaar oud. Kornelis is weduwnaar van Joukje Tjibbes, met wie hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, op 05-12-1776 in Gorredijk. Hij trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, op 19-08-1787 in Gorredijk met de 24-jarige
207 Klaaske Jans, geboren op 09-02-1763 in Nijeberkoop. Klaaske is overleden op 12-05-1845 in Beetsterzwaag, 82 jaar oud.
208 Gerben Ates Mulder, geboren op 03-06-1742 in Terhorne. Gerben is overleden op 01-02-1819 om 11:00 in Woudsend (Wybritseradeel), 76 jaar oud. Gerben is weduwnaar van Gerlofke Sijbes (ovl. vóór 1783), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 22-01-1770 in Woudsend. Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op 04-05-1783 in Woudsend met de ongeveer 24-jarige
209 Akke Sjoerds Pranger, geboren omstreeks 1759. Akke is overleden op 22-08-1822 in Sneek, ongeveer 63 jaar oud.
210 Jan Nannes Meekhof, geboren in Molkwerum. Jan is overleden op 13-01-1801 in Stavoren. Hij trouwde op 21-04-1776 in Molkwerum met de 22-jarige
211 Tjamke Douwes Rinja. Zij is gedoopt op 20-01-1754 in Molkwerum. Tjamke is overleden op 28-01-1808 in Stavoren, 54 jaar oud. Zij is begraven op 04-02-1808 in Stavoren.
212 Jan Gerrits Bijlsma, geboren in 1760. Jan is overleden op 14-06-1847 om 11:00 in Woudsend, 86 of 87 jaar oud.Beroep: timmerman. Jan is weduwnaar van Rigtje Jacobs (±1760-1788), met wie hij trouwde (1), 22 of 23 jaar oud, op 25-05-1783 in Woudsend. Hij trouwde (2), 29 of 30 jaar oud, op 22-08-1790 in Woudsend met de 30-jarige
213 Corneliske Gerbens Groenhof. Zij is gedoopt op 09-03-1760 in Jutrijp. Corneliske is overleden op 02-05-1848 om 02:00 in Woudsend (Wybritseradeel), 88 jaar oud.
214 Jarig Jacobs, geboren omstreeks 1765. Jarig is overleden omstreeks 1795 in Molkwerum, ongeveer 30 jaar oud.
215 Janke Jelles, geboren omstreeks 1769 in Molkwerum. Janke is overleden.
218 Gerrit Berents Wennink, geboren omstreeks 1730. Gerrit is overleden op 07-10-1817 in Langweer (Doniawerstal), ongeveer 87 jaar oud.
219 Geertje Johannes. Geertje is overleden omstreeks 1803 in Langweer.
220 Wytze Atzes van der Zijp, geboren omstreeks 1758 in Warns. Wytze is overleden op 12-12-1826 in Warns, ongeveer 68 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 18-01-1789 in Warns met de ongeveer 26-jarige
221 Iek Sierds, geboren omstreeks 1763 in Warns. Iek is overleden op 15-10-1816 in Warns, ongeveer 53 jaar oud.
222 Nanne Willems van der Zee. Nanne is overleden.
223 Holk Driezes. Holk is overleden.
224 Paulus Hoekema, geboren op 23-09-1709 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 27-09-1709 in Leeuwarden. Paulus is overleden op 16-05-1799 in Goutum, 89 jaar oud. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 23-02-1744 in Goutum met de 24-jarige
225 Johanna Hylkema, geboren op 01-01-1720 in Grouw. Zij is gedoopt op 29-12-1764 in Goutum.
226 Jochum Klazes Admiraal. Jochum is overleden. Hij ging in ondertrouw op 23-11-1726 in Bergum met
227 Tjitske Eintes. Tjitske is overleden.
228 Hijlke Freerks, geboren in Ureterp. Hij is gedoopt op 15-12-1729 in Ureterp en Siegerswoude. Hijlke is overleden. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1755 in Ureterp met
229 Antje Zweitses, geboren in Ureterp. Antje is overleden.
230 Tjalling Meinderts. Tjalling is overleden.
231 Geeske Gosses. Geeske is overleden. Zij is begraven op 18-08-1799 in Ureterp en Siegerswoude.
232 Dirk Wouters, geboren op 02-02-1754 in Irnsum. Hij is gedoopt op 25-02-1780 in Rauwerd / Irnsum. Dirk is overleden op 26-03-1810 in Rauwerd, 56 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1781 in Rauwerd met de 32-jarige
233 Hendrikje Thomas Dotinga, geboren op 17-01-1749 in Rauwerd. Zij is gedoopt op 19-01-1749 in Rauwerd. Hendrikje is overleden op 27-09-1807 in Rauwerd, 58 jaar oud.
234 Andele Hendriks Palsma, geboren in Wirdum. Hij is gedoopt op 24-08-1760 in Wirdum. Andele is overleden op 15-02-1842 om 07:00 in Wirdum, 81 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 21-10-1787 in Wirdum met
235 Grietje Jans Siderius, geboren in Vrouwenparochie. Grietje is overleden op 18-05-1841 in Wirdum (Leeuwarderadeel).
236 Jelle Thomas Bottinga. Hij is gedoopt op 25-04-1751 in Oudkerk. Jelle is overleden op 09-02-1839 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 19-03-1786 in Wijns met de ongeveer 30-jarige
237 Willemke Tjerks, geboren omstreeks 1756 in Hempens. Willemke is overleden op 27-06-1835 in Tietjerksteradeel, ongeveer 79 jaar oud.
238 Gaatze Pieters, geboren in Giekerk. Gaatze is overleden. Hij trouwde op 22-05-1774 in Giekerk met
239 Janke Rinses, geboren in Oenkerk. Janke is overleden.
240 Jacob Sjerps Piersma. Hij is gedoopt op 24-04-1729 in Rauwerd. Jacob is overleden. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 01-02-1761 in Rauwerd met
241 Jetske Ruurds. Jetske is overleden.
246 Tjepke Sybes, geboren in Oosterend. Tjepke is overleden. Hij trouwde op 16-06-1754 in Oosterend met de ongeveer 25-jarige
247 Sjoerdje Jelles, geboren omstreeks 1729 in Oosterend. Sjoerdje is overleden op 13-11-1813 om 09:00 in Oosterend (Henaarderadeel), ongeveer 84 jaar oud.
252 Jochum Brugts Epema, geboren in Idaard. Hij is gedoopt op 16-05-1751 in Idaard, Eagum, Friens. Jochum is overleden op 16-08-1825 in Idaard, 74 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1774 in Friens met de 20-jarige
253 Trijntje Rinses, geboren op 20-01-1754 in Grouw. Zij is gedoopt op 07-05-1797 in Grouw. Trijntje is overleden.
254 Sjoerd Baukes. Sjoerd is overleden. Hij trouwde op 04-07-1762 in Grouw met
255 Gertje Pieters. Gertje is overleden.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Johannes Jacobus Slaterus, geboren op 29-03-1700 in Zutphen. Johannes is overleden op 01-03-1745 in Goor, 44 jaar oud. Beroep: predikant.  Hij trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1727 in Goor met de 25-jarige
257 Christina Geertruid Meiling. Zij is gedoopt op 19-06-1701 in Goor. Christina is overleden op 25-01-1780 in Goor, 78 jaar oud.

258 Wolter Knape, geboren op 21-08-1701 in Goor. Wolter is overleden.
259 Arnoldina Isabella Meijers, geboren op 16-01-1701 in Goor. Arnoldina is overleden.
264 Willem Ariensz Opstal, geboren omstreeks 1693 in Maasland. Willem is overleden. Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 05-03-1730 in Maasland met
265 Willempje Cornelisse van der Gaag. Willempje is overleden.
266 Maarten van Santen. Maarten is overleden.
268 Albertus van Loo, geboren omstreeks 1700. Albertus is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 18-07-1776 in Leeuwarden. Albertus is weduwnaar van Cornelia Hunia (ovl. 1735), met wie hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 12-08-1725 in Leeuwarden.
Hij trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 22-01-1736 in Goutum met
269 Catharina Margaretha Hesma. Zij is gedoopt op 23-09-1708 in Goutum en Swichum. Catharina is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 23-04-1776 in Leeuwarden. Catharina is weduwe van Johannes Selschop (ovl. vóór 1736), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op 29-08-1728 in Goutum.
270 Hendrik Vastenau. Hij is gedoopt op 29-07-1722 in Leeuwarden. Hendrik is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-1773 in Leeuwarden.

Beroep: koopman, kalkmeter. Hendrik trouwde (2), 33 jaar oud, op 20-06-1756 in Warga met Antje Johannes. Hij trouwde (1), 19 jaar oud, op 13-05-1742 in Leeuwarden met
271 Dieuwke Meinerts. Dieuwke is overleden. Zij is begraven op 27-11-1755 in Leeuwarden.
280 Einte Klazes. Hij is gedoopt op 28-03-1701 in Ee. Einte is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1727 in Hantum met
281 Sjoerdje Geerts. Zij is gedoopt in Hiaure. Sjoerdje is overleden.
282 Lourens Douwes. Lourens is overleden. Hij trouwde op 14-04-1732 in Hiaure met
283 Antje Pybes. Antje is overleden.
288 Jurjen Tietes. Jurjen is overleden. Hij trouwde op 22-05-1729 in Jorwerd met 289 Sytske feikes. Sytske is overleden.
292 Tetman Kornelis. Hij is gedoopt op 18-10-1691 in Wirdum. Tetman is overleden na 1749, minstens 58 jaar oud. Beroep: smid.  Hij trouwde, 42 jaar oud, op 23-05-1734 in Wirdum met
293 Geertje Jans. Geertje is overleden.
294 Minne Sierds. Hij is gedoopt op 06-11-1701 in Oudega. Minne is overleden. Minne ging in ondertrouw (1), 36 jaar oud, op 26-01-1738 in Oudega met Ybeltie Minses (ovl. vóór 1742). Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op 02-09-1742 in Eernewoude met
295 Stijntje Sytses, geboren in Eernewoude. Stijntje is overleden.
300 Hotse Ysbrants. Hij is gedoopt op 06-09-1702 in Stiens. Hotse is overleden vóór 1738 in Hallum, ten hoogste 36 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 26-11-1730 in Hallum met
301 Tettje Ates, geboren in Hallum. Tettje is overleden.
310 Luitjen Jacobs van der Werf. Luitjen is overleden. Hij is begraven op 20-05-1784 in Groningen. Hij trouwde op 16-05-1730 in Groningen met de 27-jarige
311 Catharina Cremers, geboren in Groningen. Zij is gedoopt op 22-02-1703 in Groningen. Catharina is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 13-09-1768 in Groningen.
312 Haantje Edgers, geboren omstreeks 1715 in Leeuwarden. Haantje is overleden in 1791 in Leeuwarden, ongeveer 76 jaar oud. Beroep: meester molenmaker. Haantje trouwde (2), ongeveer 46 jaar oud, op 05-04-1761 in Leeuwarden met Liesbeth Jurjens (ovl. vóór 1770). Haantje trouwde (3), ongeveer 55 jaar oud, op 22-12-1770 in Leeuwarden met Sjoukje Gerrits. Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 24-04-1740 in Leeuwarden met
313 Maaike Klazes Broersma. Maaike is overleden vóór 1761.
318 Evert Sikkes. Evert is overleden. Hij trouwde op 12-03-1730 in Oldeboorn met  319 Oentje Freerks. Oentje is overleden.
320 Dirk Everts Siderius, geboren op 06-01-1695 in Vrouwenparochie. Dirk is overleden vóór 1755 in Vrouwenparochie, ten hoogste 60 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1726 in Vrouwenparochie met
321 Grietje Doekes Rinia, geboren in 1699 in Wirdum. Grietje is overleden.
322 Gerben Gerbens. Gerben is overleden na 1779. Hij is de biologische vader van kinderen van
323 Gertje Keimpes (Geertje). Geertje is overleden. Zij is begraven op 06-07-1778 in Oosterwierum.
324 Tomas Sijtses Dotinga, geboren op 07-07-1718 in Rauwerd. Hij is gedoopt op 17-07-1718 in Rauwerd/Irnsum. Tomas is overleden op 08-12-1807 in Rauwerd, 89 jaar oud. Tomas trouwde (2), 36 jaar oud, op 25-08-1754 in Rauwerd met Janke Sybrens. Tomas trouwde (3), 39 jaar oud, op 01-01-1758 in Rauwerd met Antie Sytses. Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 13-03-1746 in Rauwerd met de 19-jarige
325 Akke Pijters, geboren in Rauwerd. Zij is gedoopt op 20-10-1726 in Rauwerd/Irnsum. Akke is overleden omstreeks 1752, ongeveer 26 jaar oud.
328 Tomas Sijtses Dotinga (dezelfde als 324). Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 13-03-1746 in Rauwerd met de 19-jarige
329 Akke Pijters (dezelfde als 325).
340 Tjerk Jans Tinga, geboren in Leeuwarden. Hij is gedoopt op 13-08-1710 in Leeuwarden. Beroep: koopman en destillateur. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1736 in Leeuwarden met de 19-jarige
341 Apollonia Jans Idzardi, geboren in Jorwerd. Zij is gedoopt op 20-08-1717 in Jorwerd. Apollonia is overleden in Jorwerd.
352 Andries Gerbens.
356 Jacob Siedses, geboren in Stiens. Jacob is overleden.
Beroep:mr. schoenmaker. Hij trouwde op 21-10-1731 in Finkum met
357 Maaike Jelmers, geboren in Stiens. Maaike is overleden.
358 Jacob Sjoerds. Hij is gedoopt op 06-04-1704 in Menaldum. Jacob is overleden.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1732 in Menaldum met
359 Trijntje Anskes. Trijntje is overleden.
360 Pieter Romkes. Pieter is overleden. Hij ging in ondertrouw op 05-08-1731 in Holwerd met
361 Dieuwke Johannes. Dieuwke is overleden.
364 Wop Kornelis. Wop is overleden. Hij trouwde op 24-04-1729 in St. Jacobiparochie met
365 Tettje Klazes. Tettje is overleden.
366 Klaas Johannes. Klaas is overleden. Hij trouwde op 31-01-1734 in St. Jacobiparochie met
367 Grietje Sjoerds. Grietje is overleden.
384 Pieter Johannes Krips, geboren omstreeks 1716. Pieter is overleden. Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 18-03-1744 in Leeuwarden met de 28-jarige
385 Elisabeth Jans. Zij is gedoopt op 15-01-1716 in Leeuwarden. Elisabeth is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op 05-05-1790 in Leeuwarden.
388 Wytse Sippes. Wytse is overleden in 1800 in Huins. Hij trouwde in 1772 in Huins met de ongeveer 42-jarige
389 Geertje Jurjens, geboren omstreeks 1730. Geertje is overleden op 07-01-1810 in Huins, ongeveer 80 jaar oud.
390 Eelse Jacobs Sinnema. Hij is gedoopt op 05-02-1730 in Birdaard. Eelse is overleden op 22-12-1812 om 21:00 in Stiens, 82 jaar oud. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1756 in Stiens met de 24-jarige
391 Dieuwke Jeltes, geboren op 16-04-1732 in Stiens. Zij is gedoopt op 11-05-1732 in Stiens. Dieuwke is overleden op 26-12-1811 in Stiens, 79 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1811 in Stiens.
392 Halbe Sjoerds. Halbe is overleden op 10-12-1783 in Dronrijp. Hij trouwde op 04-02-1748 in Engelum met
393 Geertje Jans. Geertje is overleden.
396 Marten Sjoerds. Marten is overleden. Hij is de biologische vader van het kind van  397 Antje Harmens. Antje is overleden.
408 Freerk Douwes. Freerk is overleden. Hij trouwde op 09-02-1749 in Gorredijk met
409 Janke Sjoukes. Janke is overleden.
410 Jan. Jan is overleden. Hij is de biologische vader van het kind van
411 Aaltje. Aaltje is overleden.
412 Hartman Cornelis. Hartman is overleden op 10-11-1791 in Gorredijk. Hij is begraven. Hij is de biologische vader van kinderen van
413 Loltje Jacobs. Loltje is overleden op 29-08-1786 in Gorredijk. Zij is begraven.
418 Sjoerd Pranger, geboren in Grouw. Sjoerd is overleden. Hij trouwde op 23-03-1755 in Woudsend met
419 Hipke Jetzes, geboren in Woudsend. Hipke is overleden.
422 Douwe Fekkes Rinja. Hij is gedoopt op 03-05-1722 in Molkwerum. Douwe is overleden. Hij is de biologische vader van kinderen van
423 Janke Sibles Ilpendam, geboren omstreeks 1727. Janke is overleden op 21-08-1812 in Molkwerum (Hemelumer Oldeferd), ongeveer 85 jaar oud.
424 Gerrit Jans Bijlsma. Gerrit is overleden. Hij is de biologische vader van het kind van
425 Hiltje Jacobs de Boer. Hiltje is overleden.
426 Gerben Durks, geboren omstreeks 1730 in Uitwellingerga. Gerben is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-03-1753 in Oppenhuizen Uitwellingerga met de ongeveer 23-jarige
427 Trijntje Brugts, geboren omstreeks 1730 in Terhorne. Trijntje is overleden op 04-11-1822 in Nijega, ongeveer 92 jaar oud.
436 Berent Wennink.
440 Atse Wytses, geboren op 23-03-1725 in Lippenhuizen. Atse is overleden op 19-05-1808 in Warns, 83 jaar oud. Beroep: boer, leraar der Doopsgezinden, curator aan de universiteit te Franeker. Hij trouwde (2), 67 jaar oud, op 29-04-1792 in Warns met Baukje Kwast (ovl. 1844). Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 10-11-1748 in Warns met 441 Jet Ages. Jet is overleden.
442 Sierd Hiddes, geboren omstreeks 1725. Sierd is overleden in Warns. Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-11-1750 in Warns met
443 Trijn Idtses. Trijn is overleden.
448 Johannes Ennes Hoekema. Hij trouwde op 16-10-1692 in Leeuwarden met
449 Maria Lansenbergh. Maria is overleden.
456 Freerk Tjallings. Freerk is overleden. Hij is de biologische vader van het kind van
457 Getje Sjoerds. Getje is overleden.
464 Wouter Durks. Wouter is overleden omstreeks 1781. Hij trouwde op 18-11-1753 in Grouw met 465 Eke Sijbrens. Eke is overleden op 11-09-1806 in Irnsum.
466 Tomas Sijtses Dotinga (dezelfde als 324). Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 13-03-1746 in Rauwerd met de 19-jarige
467 Akke Pijters (dezelfde als 325).
468 Hendrik Jacobs, geboren omstreeks 1730 in Bozum. Hendrik is overleden vóór 1811, ten hoogste 81 jaar oud. Hij ging in ondertrouw, ongeveer 28 jaar oud, op 01-01-1758 in Wirdum met de ongeveer 31-jarige
469 Tjitske Andles, geboren omstreeks 1727 in Wirdum. Tjitske is overleden op 22-04-1806 in Wirdum, ongeveer 79 jaar oud.
472 Thomas Jelles. Hij is gedoopt op 30-06-1726 in Oenkerk, Giekerk, en Wijns. Thomas is overleden. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19-04-1750 in Wijns met
473 Antje Piers, geboren in Wanswerd. Antje is overleden.
474 Tjerk Oeges, geboren op 25-01-1755 in Hempens. Hij is gedoopt op 02-03-1755 in Hempens en Teerns. Tjerk is overleden. Hij trouwde, 15 jaar oud, op 10-01-1740 in Hempens met
475 Jitske Sytzes, geboren in Hempens. Jitske is overleden.
480 Sjerp Pijtters Piersma. Sjerp trouwde (2) op 20-02-1735 in Rauwerd met Grietje Folkerts. Hij trouwde (1) op 19-09-1723 in Rauwerd met
481 Antje Jouckes. Antje is overleden voor 1735.
504 Brugt Tjibbes, geboren op 16-12-1710. Hij is gedoopt op 05-09-1714 in Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag. Brugt is overleden. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 03-08-1738 in Friens met de 20-jarige
505 Maaike Tiemens. Zij is gedoopt op 20-02-1718 in Idaard, Eagum, Friens. Maaike is overleden.
506 Rinse Hoijtes, geboren in Irnsum. Rinse is overleden. Hij trouwde op 28-01-1748 met
507 Wapke Rinses, geboren in Rauwerd. Wapke is overleden.

Generatie 10 (stamouders)

Rest wordt later aangevuld
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 09-04-2012 16:21 door Henk Slaterus

4 gedachten over “Mijn kwartierstaat”

 1. Ykje de Vries-de Haan gezegd:

  Beste Henk. Was zeer verbaasd een portret van Paula en Piet aan te treffen. Ik ben een kleinkind van Ykje Mulder en Frans van Hes. We hebben dus een groot stuk gemeen met de stamboom van de Mulders. Ik ben in het bezit van een handgeschreven genealogie van de hand van Ds, Klaas Vos.Mocht je geinteresseerd zijn , wil ik je dit wel sturen.Gekregen via Its Mulder pas overleden . Ben bijna tachtig en niet erg handig met de computer. Mocht ze nog leven doe dan de groeten van Ykje van Tante Froukje.Ykje

  • Beste ‘tante’ Ykje,

   Wat een leuke reactie. Ik ben zeer geinteresseerd in de genealogie van ds. Vos. Ik zal u mijn adres per directe mail toesturen.

   Met mijn moeder, Paula, gaat het goed. We hebben net haar 85ste verjaardag gevierd. Drie jaar geleden is mijn vader overleden. Mijn moeder woont nu in Aldlanstate, waar haar moeder, mijn Beppe, eerder ook gwoond heeft. Ik zal haar uw hartelijke groeten overbrengen en ik laat u haar reactie weten. We houden contact.

   Hartelijke groet, Henk

 2. Beste tante Ykje,

  Bedankt voor de stamboom van de familie Mulder. Ik ben er erg blij mee en zal zeker een en ander hiervan gebruiken voor deze weblog.

  Wat een verrassing: een foto van de gehele familie ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van mijn overgrootouders Lambertus krips en Maria Mulder. Ik herken mijn pake Frâns, zijn verloofde beppe Pytsje en zijn broer Jappie. De rest van de familie wordt puzzelen. Kunt u mij helpen?

  Hartelijke groet,
  Henk

 3. Arie Robert Hoppel gezegd:

  Henk,
  Met belangstelling je kwartierstaat en andere informatie gelezen en uiteraard je foto’s bekeken. Ik kwam op je pagina bij het ‘googlen’ van de naam Hoeksma. Mijn schoonmoeder was een Hoeksma en wat er bekend is van haar voorouders vanaf eind 18de eeuw is bekend bij ons. Loltje (#25) was een zus van Houke Rients Hoeksma,de overgrootvader van mijn vrouw. Die twee waren de enige kinderen uit het huwelijk van hun ouders omdat beiden jong overleden, zoals je weet natuurlijk, Maar het was een verrasing om een foto van haar te zien, en nog een goede kwaliteit foto ook. We hebben niet veel foto’s van 100 jaar oud, en we hebben de foto opgeslagen voor eigen gebruik. Hartelijk dank.
  Rob Hoppel

Stel hier je vraag of geef je reactie...

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.