Tags

, , ,

In een vorig bericht heb ik uitgelegd hoe het gebruik van secondaire bronnen tot fouten heeft geleid bij mijn beschrijving van de oudst bekende generatie voorouders in Zürich. De door Dürsteler en Holsheimer vervaardigde overzichten waren niet gebaseerd op het originele kerkboek, maar op de kopie daarvan.

Niet alleen de achternaam van mijn stammoeder Adelheid Maag was verkeerd geïnterpreteerd. Bij het checken van de gegevens in het oorspronkelijke doopboek van de Grossmünster (Stadtarchiv Zürich inv.nr.VII.C.2) kwam ik ook ernstige fouten tegen bij de dopen van de kinderen: twee jongens, Felix en Salomon, bleken meisjes te zijn, Verena en Regula.

Vandaag belicht ik een derde tekortkoming van de bovengenoemde overzichten. Het gaat hierbij om de huwelijken van de broers Hans Heinrich (1565-1629) en Hans Schlatter (1570-1630).

Heinrich had volgens deze schema’s in eerste huwelijk Ursula Bachofen (getrouwd Zürich 1593) en in tweede huwelijk Regula Gugold (getrouwd Zürich 24 april 1613).

Hans was getrouwd met Elisabeth Kambli (maart 1595).

Kijken we in de Zürcher Ehedaten des 16.–18. Jahrhunderts, de index op alle huwelijken in deze stad op de site van het Staatsarchiv, dan vinden twee huwelijken van een Hans Heinrich Schlatter in dezelfde periode:

Eén Hans Heinrich trouwde in de Sankt Peterkirche met Ursula Bachofen, de andere in de Grossmünsterkirche met Elisabeth Kambli. De eerste zou ons familielid zijn. Bij het nakijken van de inmiddels op internet gepubliceerde kerkboeken, kwam ik bij de begrafenissen de volgende vermelding tegen: “1621, Martius 4, Elisabeth Kambli, Hans Heinrich Schlatters, Grosskeller am Stift, husfr[au]”.

Bron: Stadtarchiv Zürich, VIII-C-49.a, Totenbuch der Stadtkirchen (1613-1644), scan 115

Elisabeth Kambli was bij haar overlijden in 1621 dus nog steeds getrouwd met Hans Heinrich Schatter, die toentertijd Grosskeller van de Grossmünsterkirche was. Dit betreft dus ons familielid!

Ursula Bachofen kan onmogelijk zijn vrouw geweest zijn. Deze was in 1593 getrouwd met ene Hans Heinrich Schlatter in de Sankt Peterkirche. De Schlatters van onze leerlooiersfamilie kerkten vooral in de Grossmünster. Daar zijn al hun kinderen gedoopt.

In die tijd leefde er een tweede Hans Heinrich Schlatter, die in 1592 tot “Pfarrer” (dominee) was benoemd., In 1599 vertrok hij met zijn gezin naar Frauenfeld, aldus Dürstelers Geslechtenbuch. Ook Dürsteler schrijft het huwelijk met Ursula Bachofen aan deze Hans Heinrich Schlatter toe.

Bron: Stemmatologia Tigurina : Das ist Zürichisches Geschlechter Buch / Erhard Dürsteler, pag. 57r.

Eind 16e eeuw trouwde ook Hans Schlatter met een Elisabeth Kambli (getrouwd Zürich 31 maart 1595). Van haar heb ik geen overlijdensdatum kunnen vinden. De begraafboeken van Zürich zijn uit deze tijd niet allemaal bewaard gebleven. In het schema van Dürsteler werd aan deze Elisabeth ten onrechte de overlijdensdatum van Han Heinrichs vrouw toegeschreven. De verwarring is begrijpelijk, maar ook hinderlijk. Veel te gemakkelijk werden afzonderlijke personen tot één en dezelfde verklaard.

Het is niet verwonderlijk dat beide broers met een meisje uit de Kambli familie trouwden (weliswaar toevallig met dezelfde voornaam!). Vele Kambli’s oefenden hetzelfde beroep uit als de Schlatters: “Rotgerbers” (leerlooiers) en namen belangrijke posities in binnen het gilde der leerlooiers en de stadsraad. Johannes Kambli werd in 1571 zelfs benoemd tot “Bürgermeister”, een zeer vooraanstaande functie in die tijd.

Bron: Kupferstiche von Sebastian Walch nach Vorlage von Johann Caspar Füssli. Tafel Nr. 36 Iohannes Camblius (Johannes Kambli). Bayerische Landesbibliothek.

Tot slot: Ook het tweede huwelijk dat aan Hans Heinrich Schlatter werd toegeschreven betrof een andere Heinrich Schlatter. Deze trouwde op 24 april 1615 Regula Lüpold (en niet Gugold, zoals ik foutief had gelezen!). Ook toen leefde Elisabeth Kambli nog!