Tags

, , , ,

Ik wist dat mijn grootvader Hoezeas Slaterus in Rotterdam woonde toen hij op 15 november 1919 met mijn grootmoeder Tjamke Siderius trouwde. Vooral mijn oma vertelde daar wel eens over. Ze woonden op de Schonebergerweg nr. 72-b. Volgens Google Streetview ligt dit in Delfshaven en staan er nu nieuwe huizen op deze plek.

Sinds kort staan de gezinskaarten van het Bevolkingsregister van Rotterdam op internet: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/

Zodoende weet ik dat opa al op 24 mei 1919 naar Rotterdam kwam en zich daar vestigde op de Joost van Geelstraat nr. 24-b (bij Van Disseldorp). Drie dagen voor zijn huwelijk verhuisde hij naar de Schonebergerweg (bij De Groot), waar zijn vrouw Tjamke na het huwelijk bij hem introk. Zij bleven hier wonen tot 21 mei 1920, toen zij (in verwachting van hun eerste kind) terugkeerden naar Leeuwarden en bij de ouders van Tjamke introkken in de Leliestraat nr. 6.

Opa werkte als kantoorbediende in Rotterdam. In Leeuwarden hij hij de MULO en de aanvullende avondopleiding doorlopen. In Groningen was hij daarna geslaagd voor de examens “boekhouden” en “Engelsche handelscorrspondentie” van de federatie van handelsbedienden “Mercurius”.

Blijkbaar wilde hij nu ervaring opdoen in een grote stad, want al voor het jaar in Rotterdam had hij als kantoorbediende gewerkt in Den Haag:

Op de website van het Haags gemeentearchief kunnen we via de link Digitale Stamboom de gezinskaarten van het bevolkingsregister van Den Haag over de jaren 1913 – 1939 doorzoeken: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief/digitale-stamboom.htm

Hier ontdekte ik dat opa reeds in 1918 een half jaar als kantoorbediende had gewerkt in Den Haag. Ik weet niet waar. Wel dat hij van 10 juni 1918 tot zijn terugkeer naar het ouderlijk huis in Leeuwarden (op 8 november 1918) gewoond heeft in de Paulus Buijsstraat nr. 1. Op de kaart staat vermeld de afkorting K.B. = kamerbewoning.

Bevolkingsregister Den Haag, 1913-1939