Tags

, , , , ,

Toen de huiseigenaar (zijn vroegere werkgever J.J. van Haagen) in juni 1873 aankondigt de panden onder Letter G no. 29 in de Weerd te willen verkopen, moet Idanus Hendrikus Slaterus op zoek naar een nieuwe ruimte voor zijn foto-studio. Gelukkig staat er iets verderop een huis te koop:

Eene ruime en voor velerlei bedrijf gunstig staande WOONHUIZINGE met Winkel en Intrek, met afzonderlijken opgang c. a., lett. G no. 35, in de Weerdt op den hoek van de Bagijnestraat te Leeuwarden, sectie C no. 1043, groot 1 roede 8 el, beneden in gebruik bij de Wed. H. Plantenga, en de Intrek verhuurd aan den W. E. Gestr. Heer Vogel; den 12 Mei 1873 te aanvaarden; geboden ƒ5159.

Foto uit 1970 van het pand Weerd, hoek Bagijnestraat, voor de restauratie. Later was hier Ely’s snackbar gevestigd.

Bron: Beeldbank Leeuwarden, HCL

Op 18-07-1873 lezen we in de Leeuwarder Courant dat de nieuwe studio geopend is:

I. H. Slaterus, Photograaf, is VERHUISD van G no. 29 naar G no. 35, dezelfde Straat als voorheen, Weerdt, Hoek Bagijnestraat.

De dagen ervoor had Slaterus al verschillende keren de opening van zijn nieuwe “photographi’s etablissement” aan gekondigd. Hij moet wat geld uitgeven om z’n (mogelijke) klanten niet te verliezen…

Leeuwarder Courant, 13-07-1873

Zo weten wij precies op welke dag de nieuwe studio geopend is. Omdat op de achterzijde van de geleverde fotografieën (“cartes de visite”) de naam en het adres van de forograaf vermeld staan, helpt dit bij de datering van oude foto’s. De studio zal tot 15-06-1890 op dit adres gevestigd blijven.

Wel werd in de tussentijd het huisnummer aangepast: “voor 1876 werden de huizen per wijk aan één stuk door genummerd, b.v. F1 tot en met F402, ongeacht aan welke straten de huizen waren gelegen; na 1876 ging men over tot huisnummering per straat”. (bron: Historisch centrum Leeuwarden)

Lees het vervolg.

Lees het voorafgaande artikel.

Adressen fotografisch atelier Slaterus te Leeuwarden

Van: Tot: Straat: Nummer:
1 mei 1868 15 juli 1873 Weerd Letter G, no. 29
16 juli 1873 1 juli 1877 Weerd Letter G, no. 35
1 juli 1877 30 juni 1890 Weerd Letter K, no. 13
1 juli 1890 1 januari 1909 Lange Marktstraat Letter W, no. 14