Tags

, ,

Op 3 juli 1721 verdedigde Johannes Jacobus Slaterus publiekelijk zijn proefschrift aan de Academie in Harderwijk “op de gebruikelijke tijd en plaats”. Promotor was Professor Johannes Meijer. In deze dissertatie maakte Slaterus een analyse van de Bijbelse Hoogtijdagen, ofwel de Joodse Feesten.

In zijn dankwoord richt Johannes Jacobus zich tot zijn weldoener Assuerus Baron van Heeckeren:

ANTIQUA. NOBILITATE. SPLENDIDISSIMO GENEROSISSIMO. GRAVISSIMO. CONSULTISSIMO. DOCTISSMOQUE. VIRO.

D. AHASUERO. BARONI. de. HEECKEREN.

J. U. ET. PHIL. DOCTORI. DOMINO. IN. BARLHAM. CIVITATIS. ZUTPHANIENSIS. CONSULI. ETC. ETC. ETC. FAUTORI. MEU. GRATIOSSISSIMO. OB. PLURIMA. DE. ME. MEISQUE. PRAECLARA. MERITA. OMNI. OBSERVANTIA. VENERANDO. DECENTER. COLENDO. SUSPICIENDO.

Cum hisce Studiorum meorum primitiis, me meaque Omnia

D[at] D[onat] D[edicat]
JOH. JAC. SLATERUS.

Commentaar volgt binnenkort…