Tags

, , , , , , , ,

Ik heb al verschillende keren geschreven over de bekende Leeuwarder fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus , maar ik had nog nooit een duidelijke foto van hem gezien. Totdat een achterkleindochter, mevr. Maria Jaanus, mij enkele foto’s toestuurde.

Hierbij een foto van het gezin, toen hij een bloeiend fotografie-atelier had aan de Langemarkstraat in Leeuwarden. Gezien de leeftijd van de kinderen zal de foto omstreeks 1892 genomen zijn.

Familie fotograaf Slaterus001

Bovenste rij v.l.n.r. fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus (* Leeuwarden 1846 – † Den Haag 1921); zijn dochter Pietje Petronella (* Leeuwarden 1873 – † Heemstede 1945) en zijn zoon ‘Wim’ (* Leeuwarden 1883 – † Ambarawa 1945).

Midden: zijn vrouw Minke Deelstra (* Leeuwarden 1843 – † Den Haag 1911).

Onder v.l.n.r. zijn dochters Ruurdtje (* Leeuwarden 1875 – † Den Haag 1964) en Riemke (* Leeuwarden 1877 – † Driebergen 1952).

Pietje Petronella zou later medicijnen studeren in Amsterdam. Zij werd daar schoolarts en trouwde met de arts Willem Gerrit Bouman (* Amsterdam 1872 – † Haarlem 1952). Zij hielden praktijk aan de Singel 362 hs en na 1923 aan de Van Baerlestraat 75 hs.

Riemke, ‘Riemy’, zou onderwijzeres worden in Dronrijp en in Amsterdam. Zij trouwde met de leraar aan de H.B.S. Zweitse Pieter Bouman (* Scheemda 1869 – † Driebergen 1942).

Ruurdtje zou, net als haar vader fotografe worden. Zij had haar eigen atelier “Studio” in de Grote Hoogstraat in Leeuwarden. In 1909 verhuisde ze met haar ouders naar Den Haag en werkte daar als boekhoudster.

‘Wim’, Idanus Hendrikus Jan Willem, zou tandheelkunde gaan studeren in Utrecht en vestigde zich als tandarts in Soerabaja, Nederland Indië.