Tags

, , ,

Op de krantensite van de Koninklijke Bibliotheek las ik in de Friese koerier (onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden) van 16-11-1968 een interessant artikel over de geschiedenis van de uitgeverij met de naam Slaterus. Ik kende deze uitgeverij vanuit mijn studie sociologie. Verschillende studieboeken werden uitgegeven door vLS, waaronder het boek van mijn docent prof. I. Gadourek Sociologische onderzoekstechnieken (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1969.)

 

Pas toen ik onderzoek naar de familiegeschiedenis deed, kon ik de link leggen tussen mijn naam en de uitgeverij. De oprichter was Anne Jans van Loghum Slaterus, die op 2 maart 1869 te Oudkerk geboren was als zoon van de kleermaker Jan van Lochum (=voornaam) Slaterus en Jantje Jans Hamstra. Hij studeerde theologie in Amsterdam en werd daarna Doopsgezind predikant in Tjalleberd (1896) Dordrecht (1899) en Wageningen (1908), alwaar hij in 1917 hij met emeritaat ging.

Anne Jans was de enige Slaterus die “van Loghum” officieel aan de achternaam toegevoegd kreeg.

In 1918 was hij verhuisd naar Arnhem en richtte daar samen met Jan Visser de uitgeverij op:

 
Van LOGHUM SLATERUS 50
 
EEN FRANS GEZEGDE wil dat de journalistiek tot alles leidt mits men er  bijtijds uitstapt. Daarmee wil gezegd zijn dat journalisten van alles en nog wat kunnen worden; krantendirecteur en kamerlid en burgemeester en uitgever en wie weet wat nog meer. Het gezegde zou eigenlijk best gevarieerd kunnen worden. Want al een reeks van jaren worden ook dominees van alles en nog wat als zij hun aanvankelijk beroep verlaten.
 
Zo is het nu, zo was het ook 50 jaar geleden soms al. Toen althans werd ex-predikant A. J. van Loghum Slaterus uitgever door een firma op te richten die vandaag nog zijn naam draagt. Oktober 1918 geldt als de stichtingsmaand. Ongeveer 2 jaar later vertrok de boekhandelaar I. Visser en kreeg Van Loghum Slaterus een nieuwe mede-directeur in de eveneens ex-predikant zijnde J. L. van Tricht. De mannen werkten 8 jaar samen. Daarna vertrok de oprichter en kreeg de 3e directeur alleen de leiding over de uitgeverij. De heer Van Tricht is in de 60er jaren verleden; zijn vrouw, mr. G. van Tricht—Ringeling, voert nu de directie van de vorig jaar in de Kluwer-groep opgenomen uitgeverij.
 
Van Loghum Slaterus’ uitgeversmaatschappij te Arnhem is in de 50 jaar van haar bestaan niet groot geworden. De fondslijst bleef jaar na jaar bescheiden van omvang. Maar als men zich realiseert welke auteurs en welke boeken er in de loop van de tijd in Arnhem zijn gemaakt kan de conclusie geen andere zijn dan dat de achtereenvolgende uitgevers wisten wat zij wilden en dat zij voor Nederlandse verhoudingen meermalen cultureel belangrijke initiatieven hebben genomen.
 
Wie ziet wat er onder het boekmerk vLS in de loop der jaren is verschenen begrijpt waarom Van Loghum Slaterus een „huis met een boodschap” werd genoemd. Er was sprake van een instelling die verwantschap had met de geest die ook te vinden was en is bij volkshogescholen en volksuniversiteiten. Er werd getuigd, er viel ethisch normbesef en humanisme waar te nemen. Er speelde ook idealisme mee, een geloof in de mogelijkheden de mensen te helpen, hen wijzer te maken door hun boeken te bieden die een betere oriëntering mogelijk konden maken in de ondoorzichtigheid die ook in de 20er en 30er jaren reeds viel waar te nemen al was alles dan wat minder gecompliceerd misschien dan nu.
 
Zo bracht het jaar 1920 de oprichting van het maandblad De Stem onder leiding van Dirk Coster en Just Havelaar en verscheen 2 jaar later Het Zoeklicht, een „Nederlandse encyclopedie voor allen” in 8 delen. Dirk Coster’s bloemlezing Nieuwe Geluiden volgde: een veel bestreden keuze „uit de poëzie van na den oorlog” die niettemin duizenden voor het eerst met toen moderne dichters en hun werk bekend heeft gemaakt.
 
Er zijn veel meer namen te noemen van boeken en schrijvers. En het merkwaardige is dat ettelijke daarvan ook nu nog betekenis hebben. Bijvoorbeeld: G. J. Heering (De zondeval van het christendom), Bart de Ligt (Vrede als daad), Henriëtte Roland Holst (De krisis der westerse cultuur), Theun de Vries (Stiefmoeder aarde), W. Banning (Hedendaagse sociale bewegingen), H. J. Pos (Filosofie der wetenschappen), J. C. van Schagen, C. G. Jung, Martin Luther King, Tolstoj, Dostojevsky, Vestdijk (De toekomst der religie) en niet te vergeten het nog altijd als standaardwerk geldende 4-delige overzicht van de oorlogsjaren Onderdrukking en Verzet.
 
Maar genoeg. De tijden veranderen en een uitgeverij die bij de tijd wil blijven verandert mee. Ook Van Loghum Slaterus, zodat daar nu al weer een aantal jaren een fonds in opbouw is met boeken die minder gemakkelijk een groot publiek aanspreken maar waarvan gezegd kan worden dat ze terdege een plaats in de moderne maatschappij verdienen. De sociale wetenschappen, de psychologie, de psychiatrie vormen nu de kern van uitgeverij Van Loghum Slaterus, wat betekent dat de aandacht voor de mens in wezen toch leidraad is gebleven.
 

In 1990 fuseerde de uitgeverij Van Loghum Slaterus te Deventer (inmiddels onderdeel van de Kluwers-groep) met Bohn Scheltema Holkema te Utrecht en Stafleu te Alphen aan den Rijn. Zo onstond een nieuw bedrijf onder de naam Bohn Stafleu van Loghum. Slaterus was definitief uit de naam verdwenen…