Tags

, , , , ,

De oudste zoon van de eerste Slaterus in Nederland, ook Johannes Jacobus geheten, schreef na de dood van zijn vader verder in diens boekje met autobigrafische aantekeningen. Zo wist ik dat hij in 1719 naar de Academie van Harderwijk was vertrokken om daar theologie te studeren. Drie jaar later studeerde hij daar af onder professor Johannes Meijer en in november 1722 werd hij in Zutphen toegelaten tot het predikanten-ambt. Het duurde even om een vaste aanstelling te vinden, maar in 1725 werd hij aangenomen als (tweede) predikant in de Twentse stad Goor. Een jaar later werd hij daar bevestigd door zijn toekomstige zwager Zeno Meiling.

Hij huwde daar met Christina Geertruida, dochter van Hoseas Meiling. Hoseas was in Goor predikant geweest van 1657 tot zijn dood in 1716. Twee van mijn voorvaderen hebben dus in de kerk van Goor gestaan om hun predikdiensten te houden…

Ik wilde graag deze kerk bezoeken en de sfeer proeven van het “Twents haagje”, zoals Goor ook wordt genoemd. Zo ben ik op een mooie zomerdag in 1985 met mijn ouders (zelf had ik toen geen auto) op pad gegaan…

Mijn vader en ik voor de Hervormde Kerk in Goor, 1985

De kerk was sterk veranderd sinds de 18e eeuw: rond 1855 is er een stuk aangebouwd. Ook het interieurs is dan sterk veranderd, maar met een beetje fantasie zag ik mijn oudbetovergrootvader daar op de preekstoel staan. Volgens de nagedachtenis in de “Boekzaal der geleerde werelt” (zie mijn blog van 27 augustus) waren zijn preken zowel “krachtig” als “bevallig”. Ze zullen zeker lang geduurd hebben, zoals toen gebruikelijk was. Er zal menig pepermuntje gesnoept zijn door de toehoorders. Misschien dat zo de “suikergoedbakkers” in de familie gekomen zijn… Toen wij bij de kerk aankwamen, was de koster net bezig te kerk schoon te maken. Hij heeft ons spontaan rondgeleid en veel verteld over de kerk. In de kerk hing een groot bord met daarop geschreven de namen van alle predikanten die sinds de reformatie in Goor gediend hadden. Daar las ik de namen van Johannes Jacobus Slaterus (gediend 1726 – 1745) en zijn zoon Hoseas Slaterus (gediend 1759 -1774). Zijn schoonvader, mijn stamouder, Hoseas Meiling heeft hier erg lang gediend: van 1687 tot zijn dood in 1716. Zijn zoon, Zeno Meiling, volgde hem op (later professor in Lingen) en diens kleinzoon Zeno Adolf volgde Hoseas Slaterus op na diens dood in 1774.  De familie Meiling – Slaterus heeft zo gedurende 127 jaar predikanten geleverd aan Goor.

Lijst van predikanten, Goor