Tags

, , ,

Gisteren ontving ik een Tweet (ja, ook ik ga mee met de tijd!) van de Leeuwarder Courant: Politieke verslagen vanaf 1865 online. Vanaf dit weekeinde zijn op de website van het Historisch Centrum Leeuwarden alle Leeuwarder gemeenteraadsverslagen vanaf 1865 doorzoekbaar. Omdat mijn grootvader, Hoezeas Slaterus, gemeenteraadslid is geweest van februari 1948 tot augustus 1958, besloot snel een blik te werpen in de notulen van de gemeenteraad.

Tot mijn verrassing kwam ik veel meer tegen de raadsverslagen. Erg interessant vind ik de bijlage “Alphabetische lijst … van de belastingschuldigen vermeld … op het Kohier van hoofdelijken omslag” (een jaar later genoemd: “de directe belasting op het inkomen ten behoeve der gemeente Leeuwarden”). Over de jaren 1887 tot en met 1911 kon ik niet alleen het adres (wijknummer, straat en huisnummer) achterhalen van enkele familieleden, maar ook voor welk inkomen ze aangeslagen werden.

Als voorbeeld pak ik de lijst van 1887:

Hoofdelijke omslag Leeuwarden

Ik vond 2 vermeldingen:

Mijn betovergrootvader Hoezeas Slaterus (1831-1914), de suikergoedbakker, en zijn neef Idanus Hendrikus Slaterus (1846-1921), de photographist:

Wijk K, Bagijnestraat 12, Slaterus, H., klasse 1

Wijk K, Weerd 13. Slaterus, I.H., klasse 8

De inwoners van Leeuwarden werden in 51 inkomenscategorieën ingedeeld op basis van hun loon, opbrengsten uit bezit, uitkeringen of winst uit handel en bedrijf. De laagste klasse 1 liep van ƒ 351,- tot en met ƒ 400,-. De hoogstgenoemde klasse 51 van ƒ 97.001,- tot en met ƒ 101.000,-. Daarboven werden de klassen per ƒ 5000,- berekend.

Wie minder inkomsten had dan ƒ 350,- hoefde geen belasting te betalen. Dit verklaart waarom ik andere familieleden niet tegen ben gekomen…

Mijn betovergrootvader verdiende dus weinig. Zijn neef deed het heel wat beter met zijn fotografie-atelier in de Weerd: tussen de ƒ1001,- en ƒ1200,- In de komende jaren zou zijn inkomen nog aanmerkelijk toenemen!