Mary Anne Slaterus-Pike

In 1982 hielp Christiaan van Vuure mij met het uitzoeken van mijn stamboom. Hij maakte me niet alleen enthousiast, maar leerde me ook de kneepjes van het vak: Genealogie werkt als een detective: Je hebt een enkel spoor en gaat op zoek naar het hele verhaal. Christiaan geeft op de website van de SIFA (de Stichting Indisch Familie Archief) een boeiend verslag van zo’n speurtocht. Omdat het mijn familie betreft, ben ik zo vrij de tekst integraal over te nemen (met dank aan Christiaan voor al zijn inspanningen).

“Al vrij snel ontdekten zij een Indische tak en omdat Henk woonde en studeerde in Groningen en Christiaan in Amsterdam, werd besloten dat Christiaan de Indische familie zou onderzoeken.In Den Haag kwamen zij vervolgens in contact met een kleinzoon van een Indische Slaterus, die zo vriendelijk was een oude foto uit Padang te overhandigen.Niemand wist echter wie wie was. Maar gelukkig vonden zij een ander familielid, mevrouw Frederika Mallien-Leyssius (1896-1985), die dat precies wist te vertellen. Op de vraag of haar wel zéér Indisch uitziende grootmoeder, Mary Anne Slaterus-Pike, Indisch bloed had reageerde zij echter met grote stelligheid ontkennend. Jaren later, in 1995, logeerde Christiaan geruime tijd in Padang en uiteraard kon hij het niet laten een bezoek te brengen aan het kantor catatan sipil kodya. Het gehele kantoor liep bij dit bezoek uit om hem te zien en binnen de kortste tijd had hij het boek met de huwelijksakte van Mary Anne Slaterus-Pike in handen. En inderdaad: haar moeder bleek een inlandse vrouw te zijn geweest! Ook ontdekte hij dat haar vader was geboren in het Indiase Jaggernaikpoeram (Kakinada), wat in diens geboortejaar (1816) nog een Honourable East India Company (HEIC) handelspost was van de Engelsen.

Padang (Sumatra’s Westkust), najaar 1900:

Mary Anne Slaterus-Pike aan de achterzijde van haar bij het strand gelegen huis temidden van 4 van haar 12 kinderen, waarvan er toen nog 8 in leven waren.

Mary Anne was geboren op 15.2.1844 aan boord van haar vader’s schip Norfolk nabij ’t eiland Singkep (Sumatra’s Oostkust). Zij was een dochter van de Brits-Indische gezagvoerder Michael Laurence Pike (1816 Jaggernaikpoeram aId Coromandelkust van India-1865 Padang) en de inlandse christenvrouw Sophia.  Volgens overlevering zou Mary Anne zijn opgegroeid in Marseille (Frankrijk). Mogelijk hield haar verblijf daar verband met de verhouding die haar vader vanaf 1850 te Padang had met de onderwijzersdochter Louise Henriette Apon (1832 Semarang-1913 Blitar). Hij huwde haar in 1864 te Padang.

Mary Anne was op 5.10.1863 te Padang gehuwd met Frederik Lodewijk Slaterus. Hij was geboren 11.11.1831 op huize Cruysvoorde te Twello (gem. Voorst) als zoon van de rentenier Frederik Lodewijk Slaterus (1792 Amsterdam-1876 Brummen) en vrouwe Anne Marie Wilhelmine Lohman (1797 Amsterdam-1865 Brummen). Op 6.1.1858 was hij aan boord van het zeilschip “Den Elshout” vertrokken naar Nederlands Indië. Na een kort verblijf in Batavia vestigde hij zich definitief in Padang, waar hij als boekhouder werkzaam was bij de Javasche Bank. Hij was diaken, tevens secretaris, bij de protestantse “Eredienst” en lid van de Wees- en Boedelkamer. Frederik Lodewijk Slaterus was overleden op 11.12.1894 te Padang.

De foto: Vooraan zittend de 2 jongste kinderen: Marinus Ludovicus “Boy” Slaterus (24.1.1885) en Leonarda Helena “Leen” Slaterus (1887-1939 Pangkalan Brandan), later gehuwd met Cornelis Franciscus Vervaart. Daarachter van links naar recht: Kathinka “Tinka” de Vries-Slaterus (1879-ca.1941 Bodjonegoro), in verwachting van haar zoon Marten, en haar eerste echtgenoot Marten Harks Arjan de Vries (1866 Schiedam-1942 Wilrijk); zij hertrouwde later met jonkheer Louis Charles de Mey van Streefkerk, Mary Anne Slaterus-Pike, Hermanus Pieter Ketting (1872 Assen-1919 Padang) en zijn a.s. vrouw Mary Anne Margaretha “An” Slaterus (1881- 1936 Den Haag).

De 4 op de foto ontbrekende kinderen zijn: Jane Catherine “Jeanne” Hiemstra-Slaterus (1866-1942 Surabaja), met haar echtgenoot Willem Hiemstra en (toen) drie kinderen “Bep”, “Dora” en “Henk” wonende te Bandung (West-Java), Anna Johanna “Net” Knauf-Slaterus (1867-ca.1940 Bodjonegoro), met echtgenoot Carl Friedrich Wilhelm Knauf en zoon “Dolf’ wonende te Tuban (Java’s Noordkust), Amelia Charlotte Wilhelmina “Piet” Ax-Slaterus (l870-ca.1952 Medan), met echtgenoot Jan RoeIof Ax wonende te Sawahlunto (West-Sumatra) en Leontine Wilhelmine Eleonore “Tine” Leyssius-Slaterus (1873-1945 Surakarta), met haar eerste echtgenoot jonkheer Henri Florent Leyssius en (toen) een dochtertje Frederika “Toetie” wonende te Bandar, Pasemahlanden (res. Palembang, Zuid-Sumatra); zij hertrouwde later met Willem Frederik Prins.

De 4 toen reeds gestorven kinderen waren: Anne Marie Wilhelmine (1864- ná 1876?), Mary Anne (1869-1869), Frederik Lodewijk “Frits” (1872-1899), overleden na een val uit een boom, en Johannes Jacobus “Cobus” (1876¬1892), overleden aan de cholera, Slaterus

Epiloog: Mary Anne Slaterus-Pike is op 23.11.1916 te Padang overleden. Zij had toen 18 k1ein- en 3 achterkleinkinderen. Haar zoon en stamhouder, Marinus Ludovicus “Boy” Slaterus, vertrok na haar overlijden naar Sawahlunto (Lubang Panjang, West-Sumatra), waar hij opzichter werd in de Ombilin Steenkolenmijnen. Hij huwde daar in 1923 met Oei Keng Hoa Nio (over1. 1977 in Tiel), een weduwe met zes kinderen. Hij kreeg bij haar eveneens zes kinderen (drie zonen en drie dochters) en overleed op 22.11.1935 te Sawahlunto. Hun jongste dochter Magda “Toetie” (1933) kwam in 1958 als laatste van de familie naar Holland. De familie Slaterus heeft precies één eeuw (1858-1958) in Nederlands Indië (sinds 1945 Republiek Indonesië) gewoond.”

Bron: http://www.indischfamiliearchief.nl/sifa/index.php/Mary_Anne_Slaterus-Pike

Aanvulling: Op de blog van Sennewini vind je uitgebreide informatie over de voorouders van Mary Anne Pike:

Sennewini: Mary Anne Slaterus-Pike, her ancestry.