Tags

, , , ,

Voor de tweede keer vond ik op internet een album amicorum, een vriendenboekje, waarin Johannes Jacobus Slaterus een bijdrage had geschreven, Ditmaal op de website Europeana waarop je allerlei collecties in Europa kunt doorzoeken (http://www.europeana.eu/portal/). Het betreft het album amicorum van de Franeker theologiestudent Wigboldus Muilman. Hij was in 1674 geboren in Amsterdam als zoon Willem Muilman, regent van het Spinhuis en het Nieuwe Werkhuis. Hij studeerde theologie achtereenvolgens in Amsterdam, Leiden en Franeker. In de classis van Franeker werd hij op 8 september 1698 proponent. later werd hij predikant in St. Annaparochie (1699), Muiden (1707), Brielle (1708), Enkhuizen (1709) en Den Haag (1712). Hij overleed in 1747.

Op 6 juli 1698 schrijft onze stamvader de volgende tekst:

Album amicorum Wigboldus Muilman, 1698

Opvalt dat Johannes Jacobus nog de Duitse schrijfwijze van zijn naam gebruikt: Schlatterus. De vernederlandste variant Slaterus komt dus pas tot ontwikkeling als hij in Zutphen woont en getrouwd is met de Nederlandse Agatha Ronneboom. Zo ging inburgeren dus in de 17e eeuw!

Johannes Jacobus volgt een klassiek patroon: eerst een spreuk; dan een ode aan de eigenaar van het album en tenslotte het onderschrift. Dit geheel in het Latijn, wat toen de voertaal was aan de universiteiten, afgewisseld met Grieks.

Spreuk:

A solis occasu non ab ortu describe diem

Dit betekent: Van zonsondergang, niet van zonsopgang beschrijve men de dag. Oftewel prijs de dag niet voordat deze afgelopen is…

De vertaling van de Griekse zin moet nog even schuldig blijven 😉

Opdracht:

Candidissimo omnibusque politioris literatura deliciis expolitissimo viro domino Wigboldo Muilmanno G.F. Amstelodamensi ….. pignus propinat Franequerae in Frisiis.

Ondertekening:

VI ante calendas Julias MVCXCVIII

Joh. Jacobus Schlatterus Tiguro Helvetius Scholarum Zutphaniensium designatus conrector

6e voor de eerste van de maand Juli 1698

Johannes Jacobus Schlatterus uit Zürich, Zwitserland. Benoemd tot conrector van de (Latijnse) scholen in Zutphen.