Tags

, , , , ,

Bestuur van schaakclub “Philidor” uit Leeuwarden bij het 85-jarig bestaan in 1932. Zittend van links naar rechts: D. Dijkstra (penningmeester), D.P. Bergema (voorzitter), H. Slaterus (secretaris). Staand: B.J. van der Wal, G. Rosier.Foto in Leeuwarder Courant van 05-11-1932.

In de Leeuwarder Courant van 21 november 1932 lezen we het verslag van de jubileumviering:

SCHAKEN.  Het 85-jarig bestaan van „Philidor” te Leeuwarden.

Zooals we Zaterdag  in een gedeelte onzer oplage vermeldden, werd ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de schaakclub “Philidor” j.l. Zaterdagmiddag in het Friesch Koffiehuis een schaakwedstrijd gehouden, waarbij een 30-tal gasten uit verschillende deelen der provincie den strijd aanbond tegen een gelijk aantal „Philidor”-leden. Ongeveer halfdrie heette de voorzitter van Philidor , de heer D. Bergsma, de aanwezigen van harte welkom en uitte zijn vreugde over het groote aantal scbaakliefhebbers. dat dien middag als gast aanwezig was. Hij wenschte de aanwezigen een aangenamen middag, waarbij hij nog de gasten uit Leeuwarden opwekte als lid van Philidor toe te treden. Daarna begon de wedstrijd. Er werd in 3 klassen gespeeld; elke speler twee partijen.

Mijn opa speelde in de 2e klasse en won beide partijen. Het werd nog een lange, vrolijke avond:

In elke klasse waren een 5-tal prijsjes beschikbaar voor die spelers, die de beste resultaten boekten,

In verband met bet 85-jarig bestaan had de clubavond j.l. Vrijdagavond een eenigszins feestelijk karakter. Het schaakspel werd bij die gelegenheid niet van de meest ernstige zijde opgevat en het was reeds 2 uur na middernacht toen men aan huiswaarts gaan dacht.