Tags

, , , , ,

Op de website http://militieregisters.nl/index.html zijn onlangs lotingsregisters uit Friesland toegevoegd. Hierop vond ik de inschrijvingen van mijn overgrootvaders. Slechts één van hen werd “tot den dienst aangewezen”. De andere drie werden “als enige zoon” vrijgesteld.

Twee hadden blauwe ogen en twee grijze. Dat verklaart waarom die van mij blauw / grijs zijn…

Drie hadden blond haar en eentje bruin. Vandaar dat donkerblonde haar van mij…

De kleine neus komt van de de Krips-familie: ik heb een “beppe Loltsje”-neus. Loltje Hoeksma was de moeder van Lambertus Krips.

Lotingsregister Leeuwarden, 1879

Slaterus, Idanus Henderikus

Geb. Leeuwarden, 17 feb. 1859

Beroep: “letterzetter”

 • Lotingsnummer 170
 • 1 Meter 695
 • Aangezigt ovaal
 • Voorhoofd ord.
 • Oogen blaauw
 • Neus ord.
 • Mond id.
 • Kin rond
 • Haar bruin
 • Wenkbraauwen id.
 • Merkbare teekenen geene
 • 11 Maart 1879 Vrijgesteld als eenige wettige zoon

Siderius, Pieter

Geb. Jorwerd (Baarderadeel), 29 juni 1865

Beroep: “verwersknecht”

 • Lotingsnummer 21
 • 1 Meter 678
 • Aangezigt smal
 • Voorhoofd gew.
 • Oogen grijs
 • Neus gew.
 • Mond id.
 • Kin rond
 • Haar blond
 • Wenkbraauwen id.
 • Merkbare teekenen
 • 10 Maart 1885 Vrijgesteld eenige zoon

Krips, Lambertus

Geb. Wommels (Hennaarderadeel), 2 sep. 1875

Beroep: “inlandsche kramer”

 • Lotingsnummer 31
 • 1 Meter 782
 • Aangezigt ovaal
 • Voorhoofd laag
 • Oogen blauw
 • Neus klein
 • Mond idem
 • Kin rond
 • Haar blond
 • Wenkbraauwen idem
 • Merkbare teekenen
 • 20 December 1894 Vrijgesteld eenige wettige zoon

Hoekema, Andele

Geb. Roordahuizum (Idaarderadeel), 4 juli. 1870

Beroep: “slager”

 • Lotingsnummer 46
 • 1 Meter 747
 • Aangezigt ovaal
 • Voorhoofd rond
 • Oogen grijs
 • Neus gew.
 • Mond id.
 • Kin rond
 • Haar blond
 • Wenkbraauwen id.
 • Merkbare teekenen

14 Maart 1890 Tot den dienst aangemeld

Uit de verklaring van de Nationale Militie die bij de huwelijksbijlagen is toegevoegd, blijkt dat Andele is uitgeloot:

De COMMISSARIS der KONINGIN in de provincie Friesland verklaart, dat Andele Hoekema, geboren te Roordahuizum, den 4 Juli 1870, wonende te Roordahuizum, van beroep slager, zoon van Catharinus Paulus en van Houkje Valkema, wonende te Roordahuizum, in het inschrijvingsregister van de gemeente Idaarderadeel van het jaar 1889 voor de lichting van 1890 is ingeschreven, dat hem vervolgens bij de loting ten deel is gevallen No. 46, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

Geen van mijn overgrootvaders heeft dus gediend in het leger!