Tags

, , , ,

Tien jaar geleden verscheen in het juni-nummer van Leovardia (Historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving. Nr. 8, juni 2002, pag. 26 – 27) een artikel over vijf fotografes die rond 1900 in Leeuwarden actief waren. Eén van hen was Ruurdtje Slaterus:

Ruurdtje Slaterus

Ruurdtje Slaterus is de derde dochter van de bekende Leeuwarder fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus en Minke Deelstra. Zij wordt te Leeuwarden geboren op 1 april 1875. Het gezin woont dan in het huis Weerd 13, op de hoek van de Bagijnestraat. Hier brengt Ruurdtje een groot deel van haar jeugd door. In 1890 verhuist Slaterus met echtgenote en vier kinderen naar de Lange Marktstraat 14, waar hij een ‘prachtige inrichting voor fraaie onveranderlijke photographiën’ vestigt.

Ruurdtje staat vanaf 1 september van datzelfde jaar ingeschreven als leerlinge van de Middelbare Meisjes School, waar zij in de klas zit bij Margaretha Zelle (later bekend als Mata Hari). Per 1 april 1892 verlaat zij de school al weer. Vermoedelijk heeft zij zich in de tijd hierna bekwaamd in de fotografie.

In 1894 richt zij een eigen ‘Photographie Studio’ geheten atelier in ‘buiten de Vrouwenpoort’, waar zij zich voornamelijk op de portretfotografie toelegt. Sinds 1898 is de ‘Studio’ gevestigd in de Grote Hoogstraat op nummer 9. Hier woonde van 1896 tot 1902 haar tante Riemke Deelstra. Ruurdtje zelf is volgens de bevolkingsregisters bij haar ouders in de Lange Marktstraat blijven wonen. In maart 1909 vertrekt zij met haar ouders naar Den Haag. Volgens berichten uit de familie heeft zij de camera nimmer meer ter hand genomen, doch voortaan de kost verdiend als boekhoudster.

Dramatisch is het verhaal over de Belgische kunstsmid, die haar volledig ruïneert in een huwelijk (gesloten in 1937), dat feitelijk slechts een half jaar stand houdt. De officiële scheiding vindt pas plaats in 1960. Ruurdtje woont vanaf 1942 bij haar weduwe geworden zuster Riemke en overlijdt in Den Haag in 1964.

Bron: http://www.aedlevwerd.nl/