Tags

, , , , ,

Mijn grootvader schreef vlak voor z’n dood in 1982 zijn jeugdherinnering op in “t Kleine Krantsje”. Hij vertelt onder andere wie hun buren waren (Zie Egodocument deel 1). Zo noemde opa ook het “snoepdiske” van “Vrouw Molein”.

Voor de lol ben ik eens gaan kijken in het Bevolkingsregister van de gemeente Leeuwarden en inderdaad: aan de “Overijsselsche Straatweg W. 6” woonde mevrouw Aaltje Molijn-Gaikema. Zij was geboren in Leeuwarden op 16 augustus 1829 en was dus rond de zeventig toen mijn opa bij haar snoep kwam kopen. Zij was sinds 1890 weduwe van Jan Molijn, koopman geboren in Hoorn. Ze hadden drie zonen en een dochter. Ze had op diverse adressen in de binnenstad van Leeuwarden gewoond en op het laatst woonde ze dus naast mijn overgrootouders.

Mijn opa vervolgt zijn verhaal: “Toen vrouw Molein overleden was, werd het woninkje betrokken door haar dochter, die getrouwd was met een zekere Cieraad. Dat was een oud-koloniaal, die zwaar t.b. had. Hij lag in een bedstede in de kamer waarin ook de snoepdis stond, want vrouw Cieraad had de handel van haar moeder overgenomen. Zij was echter niet zo geduldig als haar moeder en, wanneer je niet direct je keus maakte, was het al gauw ‘nou opskiete’. Ze hadden twee jongetjes, Gerard en Jan, die beiden reeds lang overleden zijn.”

Deze dochter heette, net als haar moeder, Aaltje en was geboren in Leeuwarden op 30 september 1870. Ze trouwde daar op 3 februari 1894 met Joannes Leonardus Thomas Cieraad (geboren in 1870 in Zwolle) en werd op dezelfde dag uitgeschreven uit het Bevolkingsregister met bestemming “Batavia, Nederlandsch Oost Indie”.

In 1906 vestigt ze zich in het huis van haar moeder op de Overijsselsche Straatweg W 6, samen met haar man, die nu “gepensioneerd stafmuzikant van het Oost-Indisch leger” was en hun zoontjes Gerard en Jan, die beide in Batavia geboren waren (resp. 1895 en 1897). Als beroep van Aaltje wordt vermeld “winkeliersche”. Dat haar man ernstig ziek was, blijkt uit het feit dat hij op 2 november 1907 op 37-jarige leeftijd overleed. Haar moeder was echter niet in 1906 overleden, zoals mijn opa vertelde, maar was in “october 1906 naar Groote Kerkstraat 24, Diaconiehuis” verhuisd. Daar overleed ze op 18 april 1916 op 86-jarige leeftijd.

Wat nog bijzonder is om hier te vermelden, is dat de dochter (Jannie) van zoon Gerard Cieraad (Hij was boekhouder en had een accountantskantoor in de Vredeman de Vriesstraat.) de in Leeuwarden zeer bekende onderwijzeres “juf Cieraad” is.

Aubade bij de viering van Koninginnedag 1967 in de Prinsentuin. Dirigente: Mej. J. Cieraad. Bron: Beeldbank Leeuwarden.

Zij leidde niet alleen de aubades op Koninginnedag in de Prinsentuin. maar zorgde ook voor de samenzang tijdens de jaarlijkse Sint-Nicolaasviering van de openbare lagere scholen in de Harmonie. Aan beide heb ik enthousiast mee gedaan!

Hier raken mijn jeugdherinneringen die van mijn grootvader…