Tags

, , , ,

Vandaag op 4 mei gedenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ik schreef al eerder over Mina Slaterus-de Jong, die in Auschwitz om het leven is gebracht door de Nazi’s. In het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting vinden we nog twee familieleden: tandarts Idanus Hendrikus Jan Willem Slaterus, die op 23-04-1945 om het leven is gekomen in Ambarawa, kamp 7; en Leontine Wilhelmine Eleonore Slaterus, die op 13-01-1945 gestorven was in het Japans burgerkamp Solo bij Soerakarta.

Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang (Indonesië)

Idanus Hendrikus Jan Willem behoorde niet tot de familietak die zich in de 19e eeuw in Padang gevestigd had. I.H.J.W. was op 26-05-1882 in Leeuwarden geboren en was de zoon van de bekende Leeuwarder fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus en zijn vrouw Minke Deelstra. Nadat hij daar het gymnasium had doorlopen, vertrok I.H.J.W. naar Utrecht waar hij in mei 1910 de tandartsopleiding aan de universiteit met succes afsloot.

Op 9 juli in hetzelfde jaar vertrok hij naar Batavia (Nederlands Indië) aan boord van het stoomschip Koning Willem I. Daar aangekomen vestigde hij zich als tandarts in Soerabaia (Simpang 25). Hij drie maal getrouwd geweest. Uit het tweede huwelijk is een dochter geboren (Mia Alexandra) die opgroeide bij haar moeder in Zuid-Afrika.

Soerabaiasch handelsblad, 1940

In 1933 hertrouwde hij met Johanna Sophia Hendrika Fortuin. Hij was tandarts in Soerabaja en later in Djember. In deze tijd is deze foto genomen:

Tandarts Slaterus is door de Japanners geïnterneerd in Ambara kamp 7. Een bijzondere herinnering vond ik op de website van Het Geugen van Nederland. In de collectie Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945) (MUSEON) bevindt zich een prent waarop tandarts Slaterus is afgebeeld:

Bijschrift: ‘Een tekening van het interieur van een van de barakken van het mannen- en jongenskamp te Ambarawa. Erboven staat: “Het inwendige van vroeger voor alles afgekeurde barakken, nu mannen- en jongenskamp.” Eronder: “Behalve de bouwvalligheid zat dit kamp nog voller met wandluizen dan de andere kampen.” Afgebeeld zijn: Dr Slaterus, J. Moree en de Gelder. Twee van hen zitten, een staat en scheert zich.’

Op vrijdag 22 april 1949 is zijn lichaam “ter aarde besteld” op het burger ereveld bij Semarang (Kalibanteng).

Het nieuwsblad voor Sumatra, 23-03-1949

Lees ook: Leontine Wilhelmine Eleonore Slaterus