Tags

, , , , ,

Idanus Hendrikus Slaterus heeft zijn zaak tot een succes gemaakt door hard te werken.

Toen hij in 1868 het atelier overnam van Van Haagen was hij één van de eerste professionele fotografen in Leeuwarden. Je laten fotograferen werd toen haalbaar voor de “gewone man”. Men was echter niet gewend om op de foto te gaan. Slaterus maakte het daarom de klanten gemakkelijk: in Leeuwarden had hij twee ateliers. Daarnaast werkte hij in Franeker:

’s Maandags en ’s dinsdags was hij in zijn atelier naast de Grote Kerk in Franeker.
Woensdag tot en met zaterdag in zijn atelier aan de Weerd in Leeuwarden. En op zondag was hij in het atelier aan de Straatweg (nu Spanjaardslaan) bij de Stedelijk Begraafplaats. Hij nam geen dag in de week vrij!

Leeuwarder Courant, 5 januari 1885

Door een advertentie uit 1885 weten we hoe lang de zaak open was voor het publiek: In Leeuwarden alle werkdagen (zaterdag was toen nog een werkdag!) van 09:00 tot 15:00 uur en op zondag van 10:00 tot 14:00 uur. Slaterus heeft dan een atelier in Harlingen, op de Lanen, welke geopend is op maandag en dinsdag van 10:00  tot 13:30 uur.
Het atelier in Franeker heeft hij dus van de hand gedaan. Ik neem aan dat dat al snel na 1868 is geweest, want mij zijn geen foto’s bekend van Slaterus met het opschrift Franeker. Wel uit Harlingen (Bron: http://nies.liacs.nl:1860)

De werkdag was dan nog niet gedaan. Voor het afdrukken was daglicht nodig. De (glas)negatieven werden op papier gelegd dat geprepareerd was met eiwit (Albumineafdruk) of met collodion (Celloïdine-afdruk).

Ook voor het poseren was veel (dag)licht nodig. Het atelier was daarom vaak voorzien van een dakkoepel van glas. Ook dan was een nog lange belichtingstijd nodig: de personen moesten lang stilstaan. Vaak zien we de mensen dan ook zittend afgebeeld of leunend tegen een stoel af tafel.

In 1880 introduceert Slaterus een nieuw procedé: “Photographie Instantané”.

Leeuwarder Courant, 20 december 1880

Hierdoor is langdurig stilstaan niet langer nodig en kunnen ook zonder de zomerzon foto’s van een goede kwaliteit geleverd worden.

Vanaf 1881 zien we nu en dan een advertentie in de krant waarin Slaterus vraagt naar personeel. Blijkbaar was het lastig om mensen te vinden die de kunst van het retoucheren beheersten. Slaterus plaatste deze advertenties in het landelijk verschijnend dagblad “Het nieuws van de dag”:

Photographie.

Zoo spoedig mogelijk gevraagd 2 bekwame Negatief en Positief Retoucheurs, op het Atelier van

J. H. SLATERUS,
Photograaf, Leeuwarden.

Ook gaf hij cursussen in het maken van vergrotingen aan andere fotografen:

H.H. PHOTOGRAFEN,

die voor Vijftig gulden wenschen in kennis gesteld te worden om met een gewoon 1/4 of 1/2 objectief vergrootingen te maken van visitekaart tot alle grootten zonder dat hiervoor een vergrootings-camere noodig is, kannen zich vervoegen bij J. H. SLATERUS, Photograaf, Leeuwarden, Weerd K 13. Onderricht in Kooldruk (fijne negatief Retouche by avond) ƒ50.—. Postzegel voor antwoord.

Dat het fotograaf Slaterus door het harde werken steeds beter voor de wind ging lezen we in het Kohier van de directe belasting op het inkomen (raadpleegbaar 1887 – 1911).
Terwijl mijn betovergrootvader, de kussentjesmaker Hoezeas Slaterus, werd aangeslagen in de 1e klasse (inkomen tussen ƒ 350.- en ƒ 400.-), werd fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus in 1887 al aangeslagen in de 8e klasse (inkomen tussen ƒ 1000.- en ƒ 1200.-).
Tegen de tijd dat hij een nieuw atelier ging openen aan de Lange Markstraat was zijn inkomen meer dan verdubbeld: 13e klasse: inkomen tussen ƒ 2200.- en ƒ 2500.-.

Lees het vervolg.

Lees het voorafgaande artikel.

Adressen fotografisch atelier Slaterus te Leeuwarden

Van: Tot: Straat: Nummer:
1 mei 1868 15 juli 1873 Weerd Letter G, no. 29
16 juli 1873 1 juli 1877 Weerd Letter G, no. 35
1 juli 1877 30 juni 1890 Weerd Letter K, no. 13
1 juli 1890 1 januari 1909 Lange Marktstraat Letter W, no. 14