Tags

, , , , ,

In de Leeuwarder Courant van 8 november 1888 lezen we dat fotograaf Slaterus plannen heeft voor een nieuw atelier:

PUBLIEKE VERKOOP VAN VASTIGHEDEN TE LEEUWARDEN.
Dinsdag 6 November 1888.Finaal.

De villa, no. 2 , op den boek van de Sophialaan en Lange Marktstraat, gekocht door D. van Konijnenburg voor ƒ 10,699.

De heerenhuizinge, no. 14, naast het vorige perceel in de Lange Markstraat, gekocht door I.H. Slaterus voor ƒ 9301.

De Lange Markstraat was onderdeel van de stadsuitbreiding aan de zuidkant van Leeuwarden. De straat liep langs de in 1874 aangelegde “nieuwe veemarkt”, vlakbij het station dat in 1863 in gebruik was genomen. Hier vertrokken naar en kwamen treinen aan uit Harlingen (sinds 1863), Groningen (sinds 1866) en Heerenveen (sinds 1868). Aan de Lange Markstraat stonden vele café’s en logementen die goede zaken deden dankzij de vele reizigers en bezoekers van de veemarkt. Een ideale vestigingsplaats voor een fotografiestudio!

Gedeelte van wijkkaart Letter W, 1876 (Bron: Beeldbank Leeuwarden)

Het pand dat Slaterus kocht was enkele jaren eerder, in 1881, gebouwd en moest een flink bedrag opbrengen 9301 gulden. Met de opbrengst van de panden in de Weerd en Bagijnestraat (samen ƒ 6068) kon hij al een groot deel financieren.

Op i juli 1890 was het zover: het nieuwe atelier, “geheel naar de eischen des tijds”, werd geopend.

Leeuwarder Courant, 4 juli 1890

Dezelfde Leeuwardeer Courant van 4 juli geeft een korte beschrijving van het atelier:

— Wij waren in de gelegenheid bet nieuwe photografisch  atelier van den heer I. H. Slaterus, aan de Lange  Marktstraat, bij de Veemarkt, te bezichtigen. Gelijk zoovelen die een bezoek aan deze nieuwe inrichting brachten, ontvingen wij er een hoogst gunstigen indruk van. Zonder iets te willen te kort doen aan andere dergelijke ateliers alhier, mag dat van den heer Slaterus worden gezegd te zijn ingericht geheel naar de eischen des tijds. De door hem vervaardigde beelden kunnen wedijveren met de beste buitenlandsche. Wij zagen mede de uitstekendste objectieven om een levensgroot beeld op te nemen.

Al wat tot dit atelier behoort is gelijkvloers gemaakt. De ruime, keurig gemeubileerde wacht-salons en de geheele omgeving verdienen mede een woord van bijzonderen lof.

Op onderstaande ansichtkaart uit het begin van de 20ste eeuw is duidelijk te zien dat het nieuwe atelier gemakkelijk te vinden was, mede door het grote reclamebord aan de zijgevel.

Lange Markstraat (Bron: Beeldbank Leeuwarden)

Het nieuwe atelier zien we ook afgebeeld op de achterkant van de (album-) foto’s die Slaterus leverde aan zijn klanten:

Carte de visite, na 1890

Lees het vervolg.

Lees het voorafgaande artikel.

Adressen fotografisch atelier Slaterus te Leeuwarden

Van: Tot: Straat: Nummer:
1 mei 1868 15 juli 1873 Weerd Letter G, no. 29
16 juli 1873 1 juli 1877 Weerd Letter G, no. 35
1 juli 1877 30 juni 1890 Weerd Letter K, no. 13
1 juli 1890 1 januari 1909 Lange Marktstraat Letter W, no. 14