Tags

, , , , , ,

Fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus deed goede zaken in zijn nieuwe atelier aan de Lange Markstraat (tegenover de Nieuwe Veemarkt). Steeds meer mensen lieten zich volgens de nieuwste methode fotograferen. Daarnaast kreeg hij vele opdrachten o.a. van de gemeente Leeuwarden voor het fotograferen van bouwkundige werken (aanleg van nieuwe bruggen, bouw van de gasfabriek). Ook verzorgde hij de fotografie van diverse gedenkalbums en diverse publicaties in tijdschriften en fotografeerde hij regelmatig (prijswinnend) stamboek-vee!

Zijn inkomsten (bij de aanslagen voor de directe belastingen van de gemeente Leeuwarden) stegen in 1894 tot een hoogte van klasse 16 (tussen ƒ 3200,00 en ƒ 3600,00). Hij had verschillende mensen in dienst. In de krant lezen we met enige regelmaat dat hij bedienden of retoucheurs zocht, maar vaak ook een nieuwe dienstbode.

Zijn kinderen bezochten de M.M.S of het Gymnasium. Pietje Petronella (1873 – 1945) zou later arts worden in Amsterdam; Idanus Hendrikus Jan Willem (1883 – 1945) tandarts in Soerabaja; Riemke (1877 -1952) onderwijzeres in Dronrijp en Amsterdam.

Ruurdtje (1875 -1964) zou altijd thuis blijven wonen. Zij oefende sinds september 1897 ook het vak van fotografe uit. Haar vader had hiervoor de ondergevel van het pand aan de Grote Hoogstraat no. 9 later vernieuwen en de benedenverdieping laten inrichten als atelier. Ruurdje hanteerde prijen die 20 % lager lager dan die van haar vader. Regelmatig adverteerde ze voor haar atelier onder de naam “Studio”. Eén keer adverteren vader en dochter samen:

Leeuwarder Courant, 12 juni 1905

De inkomsten van Ruurdtje Slaterus waren beduidend lager: over de jaren 1900-1909 geeft zij voor de Gemeentelijke Belastingen op dat haar inkomen ligt tussen ƒ 600,00 en ƒ 700,00.

Eind 1908 verkoopt Idanus Hendrikus Slaterus zijn atelier aan Petrus Folquinus Obbema en Hein de Bruin, welke (naast hun zaak in Sneek) per 1 januari 1909 de zaak voortzetten onder de naam: “Obbema & De Bruin”.

Leeuwarder Courant, 22 maart 1909

De zaak van Ruurdtje was al eerder overgenomen door Jacob Zilverberg (geb. Steenwijk 1886).

Idanus Hendrikus Slaterus verhuist met zijn vrouw Minke Deelstra en dochter Ruurdtje naar Den Haag, alwaar zij gaan wonen aan de Van Boetselaarlaan no. 13.

Ik ben een paar keer benaderd of ik wist waar of er nog iets bewaard aan negatieven en / of foto’s van fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus. Ik heb hierover contact gehad met een kleindochter (mevr. Jaanus-Bouman). Volgens haar was er (op wat privé foto’s na) niets bewaard. Haar verhaal wordt ondersteund door deze advertentie (na het sluiten van het atelier Obbema en De Bruin) in de Leeuwarder Courant van 6 mei 1922:

Fotografie De Jong. – Nieuwstad 53 – Leeuwarden

Door deze deelen wij de clientèle mede, dat wij wegens opheffing de zaak Fa. Slaterus in de gelegenheid waren de negatieven van genoemde firma over te nemen. Hierdoor zijn wij in staat alle nabestellingen van foto’s spoedig en naar genoegen uit te voeren

Lees ook het vorige artikel 

Adressen fotografisch atelier Slaterus te Leeuwarden

Van: Tot: Straat: Nummer:
1 mei 1868 15 juli 1873 Weerd Letter G, no. 29
16 juli 1873 1 juli 1877 Weerd Letter G, no. 35
1 juli 1877 30 juni 1890 Weerd Letter K, no. 13
1 juli 1890 1 januari 1909 Lange Marktstraat Letter W, no. 14