Tags

, , ,

In 1934 had de provinciale VVV van Friesland een nieuw idee om Friesland te promoten: een toer-rit niet alleen langs de elf Friese steden, maar ook langs alle (toen nog) dertig gemeenten: een tocht van zo’n 500 km. De Leeuwarder Courant schrijft hierover op 17 maart 1934:

 De „Elf en Dertig-Tocht”‘ is gebouwd op Friesche traditie en bedoelt te zijn: een uitbreiding van den beroemden Elf Steden-Tocht. Hij kan worden volbracht per auto, per motorfiets, per rijwiel, per motorboot, per zeilboot of per kano. Dit is mogelijk, doordat de „Elf en Dertig” door een dicht net van wegen en  wateren zijn verbonden.

Om Frieslands natuurschoon te kunnen bewonderen en ervan te genieten, is het noodig, den tocht “op z’n elf en dertigst” te doen. Hij kan per auto in één dag worden volbracht. Beter het als minimum-tijdsduur te stellen: per auto of motorfiets twee dagen: per fiets drie à vier dagen, per motorboot een week.

Ieder deelnemer(ster) is vrij in de keuze van zijn (haar) transportmiddel, in het tijdstip van aanvang van den tocht,  in den tijdsduur, waarin die wordt volbracht en in de route, welke wordt gevolgd. Hij ontvangt, tegen betaling van een gulden (per boekje en per persoon), een deelnemers- boekje, waarin moeten worden verzameld de gemeentestempels der Elf Steden en Dertig Gemeenten. De gelegenheid tot afstempeling  van het boekje is opengesteld tusschen  15 Juni en 15 September, op werkdagen van 8-18 uur, ter secretarie der gemeentehoofdplaatsen en geschiedt geheel kosteloos. Te Harlingen, Sneek en Huizum moet die afstempeling geschieden op het bureau van den commissaris van politie.

Vóór 1 October 1934 moet het deelnemersboekje ter controle worden opgezonden, waarna het zoo spoedig mogelijk aan den eigenaar wordt teruggezonden, onder bijvoeging van een uit te reiken herinnering en ’n lijst van “Elf en Dertig-Tochters”.

De belangstelling was (voor onze begrippen) niet zo groot. In de Leeuwarder Courant van 18 september staat te lezen:

Hoewel men over ’t aantal deelnemers tevreden kan zijn. doet ’t ons toch eigenaardig aan, dat van de ruim vijfhonderd (507) afgegeven toerboekjes er slechts ruim vierhonderd (409) werden aangeboden, terwijl de bezitters daarvan voor het 7/8 gedeelte in Friesland woonachtig zijn en dus slechts 1/8  buiten de provincie wonenden aan  den tocht deelnam.

Ondanks deze kritische woorden is besloten in 1935 opnieuw een Elf-en-dertig-tocht te te organiseren.

Mijn pake en beppe hebben deze tocht in augustus ’34 op de fiets afgelegd (deelnemersboekje no. 427). Als herinnering kregen ze een houten schaaltje en een doosje van Hindelooper schilderwerk. Beppe had deze altijd in de kamer staan…

Achterop het schaaltje zit nog een sticker met de tekst: “Schilderwerk – Oud Hindelooper kunst – Beeldhouwwerk – NV v/h A. Roosje.”

Ik zal eens kijken in oude albums of er nog foto’s bewaard zijn van deze vakantie. Dat zou deze bijdage compleet maken.

Nawoord: En jawel hoor: foto gevonden! Let op de vlaggetjes aan het stuur…

Pake Frans Krips (1900-1967) en beppe Pietje Krips-Hoekema (1904-1999)

Pake Frans Krips (1900-1967) en beppe Pietje Krips-Hoekema (1904-1997)