Tags

, , , , ,

Zaterdag ontving ik een tweet van Tresoar met daarin een link naar de volgende foto op de website van het Fries Fotoarchief.

Fotocollectie familie Van Oostrum

Omschrijving: Een foto van de familie van Oostrum. Op deze foto staat het interieur van de tandartspraktijk Slaterus aan de Gymnasiumstraat. Teuntje van Oostrum werkte hier.
Plaats: Leeuwarden, Gymnasiumstraat ,
Datering: ca. 1920

Ik was gelijk gefascineerd door deze foto. Niet alleen omdat het een prachtig plaatje is van de inrichting van de behandelkamer van een tandarts van toen. Maar meer omdat Teuntje van Oostrum (1907- na 1993) een volle nicht was van mijn grootvader Hoezeas (1894-1982) en zijn zuster Teuntje Slaterus (1899-1982).

Hun moeders Tettje Dijkstra (1871-1962) en Coenradina Geertruida (1865-1945) waren zusters. Zij kwamen uit een groot gezin van twaalf kinderen van meubel- en billiardmaker Frans Dijkstra (1837-1916) en Teuntje Fokkens (1835-1922).

In hun kindertijd hadden de neefjes en nichtjes regelmatig contact. Ik heb nog een ansichtkaart gericht aan Hoezeas Slaterus, wanneer hij logeert bij oom en tante Van Oostrum in Harlingen. Teuntje van Oostrum is dus later tandartsassistente geworden…

Maar het lijkt me sterk ze dat bij tandarts Slaterus is geweest. Er was wel een tandarts Slaterus op dat moment, namelijk Idanus Hendrikus Jan Willem (1883-1945), de zoon van de bekende fotograaf in Leeuwarden. Maar hij was al op 9 juli 1910 aan boord van de SS Koning Willem I naar Nederlands Indië vertrokken en had zich als tandarts gevestigd te Simpang / Soerabaja.

Maar bij wie was ze dan in dienst geweest? Na enig zoeken in het digitale archief van de Leeuwarder Courant vond ik het antwoord: 25 jaar dienst Van Oostrum.

Zilveren tandarts-assistente

Gisteren was het 25 jaar geleden dat Mej. T. van Oostrum haar functie aanvaardde als praktijkassistente bij tandarts M. van Kollem. Onder aanbieding van verschillende geschenken is dit jubileum in intieme kring herdacht.

Over M. van Kollem is veel geschreven in ’t Kleine Krantsje van Fenno Schoustra. Van Kollem was opgeleid tot tandtechnicus, maar verrichte daarnaast allerlei handelingen die eigenlijk door een tandarts gedaan moesten worden. Om problemen te voorkomen werkte hij daarom samen met echte tandartsen. Eerst had hield hij praktijk op de Kelders en later aan het Ruiterskwartier.

In de Leeuwarder Courant kom ik advertenties tegen uit de jaren zestig, waarin Mej. T. van Oostrum zich aanbeveelt als “medisch gediplomeerde pedicure”, wonende in de Gymnasiumstraat 46.

Kortom, in de beschrijving bij bovenstaande foto zijn drie losstaande gegevens ten onrechte aan elkaar gekoppeld:

  • Teuntje van Oostrum was praktijkassistente, maar bij tandarts Van Kollem
  • Teunje was familie van Slaterus
  • Teuntje woonde later in de Gymnasiumstraat

Teuntje is op 13 maart 1926 assistente geworden bij Van Kollem.  Zij was toen 23 jaar. Mogelijk heeft ze eerder nog bij een andere tandarts gewerkt. Op de gezinskaart in het Bevolkingsregister van Leeuwarden (1922 – 1939) van haar vader Pieter van Oostrum, staat bij Teuntje het beroep “tandtechnicus” vermeld, gevolgd door de aantekening “6-7-27. assist. b.e. tandarts”.

De foto is zeker later genomen dan 1920 en waarschijnlijk bij tandtechnicus / tandarts M. van Kollem.