Tags

, , , , ,

In het archief van de Hervormde gemeente van Leeuwarden zit ook het “Rapport van Regenten over Idanus Hendrikus Slaterus, verzocht hebbende opname in het Diaconiehuis in de Vergadering van den 12 Sept[ember] 1877″.

Archief Hervormde gemeente Leeuwarden

Mijn oudvader Idanus Hendrikus Slaterus (1798-1878) woonde op dat moment nog aan de Nieuweburen (wijk letter I) no. 210. Sinds hun terugkeer uit Goor in 1855 hadden hij en zijn vrouw hier gewoond, gewerkt (als suikergoedbakker) en geleefd. Zijn vrouw Neeltje van Opstal was bijna twee jaar daarvoor overleden. Zijn zoon Jan Willem woonde met zijn vrouw Juliana Neuman en hun zoontje Willem Philippus bij hem in.

Ik weet niet waarom hij om opname in het Diaconiehuis verzocht. Had hij meer verzorging nodig dan zijn kinderen hem konden geven? Was de situatie thuis (Jan Willem was aan de drank) onhoudbaar geworden? Of wilde hij plaats maken voor de jongere generatie?

In ieder geval adviseerden de “Regenten mede dames Regentes” in de vergadering van 9 oktober hem “te plaatsen op de lijst der sollicitanten”. Snel daarna is hij ingetrokken in het huis aan de Grote Kerkstraat 24, blijkens het Bevolkingsregister van Leeuwarden.

Beeldbank Leeuwarden, HCL

Lang heeft hij er niet gewoond. Na enkele maanden al overleed hij op 7 februari 1878 in zijn 80ste levensjaar.