Tags

, , , , ,

In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt zich een portret waarop Lucretia Johanna van de Poll staat afgebeeld. Het gaat hier echter niet om een lid van de bekende Amsterdamse patriciërsfamilie Van de Poll, maar om de dochter van dominee Rudolph van der Poll, waarover ik eerder heb geschreven.

Het schilderij van de hand van de schilder Louis Moritz laat (volgens opgave van het Rijksmuseum) het echtpaar Hendrik Arend van den Brink (1783-1852) en zijn vrouw Lucretia Johanna van de Poll (1790-1850) zien. Aan hun jonge gezichten te zien zal het schilderij niet lang na hun huwelijk in 1808 zijn gemaakt.

Hendrik Arend van den Brink (1783-1852) met zijn vrouw Lucretia Johanna van de Poll (1790-1850), Louis Moritz, 1805 - 1830. Bron: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2194

Hendrik Arend van den Brink (1783-1852) met zijn vrouw Lucretia Johanna van de Poll (1790-1850), Louis Moritz, 1805 – 1830. Bron: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2194

Hendrik en Lucretia zijn op 17 augustus 1808 in Amsterdam getrouwd. Op 22 juni hebben zij aangifte gedaan van hun voorgenomen huwelijk:

Amsterdam, Huwelijksaangiften, 1808.

Amsterdam, Huwelijksaangiften, 1808.

Den 22 Julij 1808 Compareerden voor den Heer J.J. Hartsinck Comm[issaris]

Hendrik Arend van den Brink, van Amst[erdam], geref[ormeerd], oud 25 jaren, op de Lelygragt, gead[sisteerd] met cons[en]t van zijn Moeder Christina Sebilla Charlotta Bakhuijzen W[eduw]e, w[oon]t als boven

Lucretia Johanna van der Poll, van Amst[erdam], geref[ormeerd], oud 18 jaren, op Trippenburgwal, ouders dood, gead[sisteerd] met haar Voogd Hendrik Visser en caveert [= staat in] voor zijn mede Voogd Lourens Joukes

[was getekend]

Lucretia Johanna was op zeer jonge leeftijd wees geworden. In de zomer van 1796 overleden kort na elkaar haar moeder, Aletta Catharina van Thiel, en haar vader Rodolphus van der Poll. Haar grootouders zijn dan ook allen al overleden. Geheel onverzorgd is ze niet achtergebleven. De verkoop van de bezittingen van haar ouders zullen genoeg geld hebben opgebracht. Zo werd in de Amsterdamse Courant van 22 september 1796 de volgende boedelveiling aangekondigd:

VERKOOPINGE te ABCOUDE, op HEDEN den 18 October 1796 en volgende dagen, voor de Pastory aldaar, van een magnifique INBOEDEL, bestaande in fraaije Paerlen, capitaale Juweelen, Goude Beugeltas en Horologien, fyne Rottingen [=wandelstokken] met Goude Knoppen, Goude en Zilvere Medailles, modern gemaakt Zilverwerk, oude blaauwe Porceleinen, Verlakt -, Christal – en Glaswerk, Lynwaaden, keurlyke zo Mans- als een groote party Vrouwen Kleederen .Beddens, Spiegels en Scbilderyen;  voorts Meubilaire Goederen in soorten. Alles nagelaaten by den Predikant RODOLPH VAN DER POLL en  ALLETTA CATHARINA VAN THIEL, in der tyd Echte Lieden. De Cataloguen zyn te bekomen, te Amft[erdam] by den Makelaar L. JOUKES en der Boekverkooper N. T. GRAVIUS, op de Nieuwendyk. schuins over de Nieuwstraat, en te Abcoude by den Notaris W. VAN GULPEN.

Ook hier duikt de naam Lourens Joukes op! We kunnen dus gerust aannemen dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de opvoeding van Lucretia Johanna. Enkele maanden later werd een omvangrijke boekenverzameling geveild zo stond in de  Haarlemse Courant van 5 november 1796 te lezen:

Op Woensdag, den 9 November, 1796, zullen de Boekverkoopers G.T. van Paddenburg en Zoon te Utrecht, publiek verkoopen: Eene fraaije Verzameling van welgeconditioneerde Boeken, in onderscheiden vakken en Taalen, waaronder veele voornaame Werken; meestendeels nagelaaten door R. v.d. Poll, laatst Predikant te Abkoude. De Catalogus word à 1 St. voor de Armen uitgegeven.

Lucretia Johanna en haar echtgenoot Hendrik Arend krijgen vijf kinderen, allen geboren te Maassluis:

  1. Christina Catharina van den Brink, 5 juli 1818 – Velp 24 januari 1891.
  2. Rodolphus Joannes van den Brink, 16 december 1819 – Passarouang (Java) 5 maart 1852.
  3. Dirk Jacobus van den Brink, 16 november 1821 – Velp 16 september 1881.
  4. Maria Elizabeth van den Brink, 26 april 1824 – Velp 2 augustus 1905. (Zij laat na haar dood in 1905 het schilderij na aan het Rijksmuseum.)
  5. Aletta Lucretia van den Brink, 26 april 1826 – Doesburg 18 juni 1840.

Als beroep van Hendrik Arend werd respectievelijk vermeld kantoorbediende, boekhouder en koopman. Hij was een telg van de voorname Amsterdamse koopmansfamilie Van den Brink. Hij was oom van de bekende literatuurcriticus, filosoof en rijksarchivaris Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink.

Lucretia Johanna van der Poll stierf in Amsterdam op 3 januari 1850. In de overlijdensakte werd haar familienaam geschreven als “Van de Poll”. Twee jaar later overleed haar man. In de overlijdensadvertentie werd zij aangeduid als “Vrouwe L.J. van de Poll”.

Opregte Haarlemsche Courant, 09-06-1852.

Opregte Haarlemsche Courant, 09-06-1852.