Tags

, , , , ,

Op Delpher zijn onlangs een aantal oude telefoongidsen doorzoekbaar. De oudste is uit 1901 en is getiteld: Rijksgids voor den intercommunalen en den internationalen telephoondienst.

Tot mijn grote verrassing kwam ik hier de naam Slaterus (tweemaal) tegen in Leeuwarden. Niet alleen fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus had in zijn huis en studio in de Langemarktstraat een aansluiting op het locale telefoonnet,Telefoon Leeuwarden no. 54

maar zijn dochter had ook een toestel in haar Photographie Studio in de Grote Hoogstraat:Telefoon Leeuwarden no. 53

Voor het eerst werd het mogelijk om van het ene locale net te bellen naar het andere. Er waren maar twee lijnen tegelijkertijd beschikbaar. De verbinding werd handmatig gelegd door een telefoniste. Een gesprek mocht niet langer duren dan 2 keer 3 minuten en kon telkens met 3 minuten worden verlengd als er geen andere gegadigde zich gemeld had. 3 minuten bellen kosten maar liefst 50 cent op de piekuren (tussen 11:40 en 15:50 Greenwichtijd) en daarbuiten 25 cent.
internationaal kon men bellen met een groot aantal plaatsen in België en Duitsland.

Zo’n 15 jaar eerder was een particulier bedrijf, Ribbink van Bork & Co. uit Amsterdam, begonnen met het inrichten van een telefoonnet in Leeuwarden.

Leeuwarder Courant 06-05-1885

Leeuwarder Courant 06-05-1885

De administratie werd gedaan door B. Adriani, winkelier in gasornamenten en lampen gevestigd op de Kelders. De eerste centrale bevond zich op de zolder van de Hoofdwacht, het latere politiebureau, op het Hofplein. Vandaar werden bovengrondse draden via masten en telefoonpalen naar de diverse woningen geleid.

LC 24-07-1885

De verbindingen kwamen door tussenkomst van een telefoniste tot stand. Een aansluiting kostte  voor een particulier binnen de bebouwde kom ƒ 35,- per jaar, daarbuiten ƒ 40,- Er werden geen aanlegkosten berekend. Later werd het net tot buiten de stad zelf uitgebreid met een straal van 5 kilometer: prijs ƒ 45,- (prijzen 1894),

In 1899 verhuisde het particuliere telefoonbedrijf, het Leeuwarder Telephoonnet, naar een pand aan de Eewal. Niet kort daarna zou het worden overgenomen door het rijk en met de post- en telegraafdienst worden samengevoegd (bron: ’t Kleine Krantje van 1 april 1989 en de Leeuwarder Courant)

Men kon nog niet dag en nacht bellen: “Geabonneerden worden tevens herinnerd dat de dienstregeling is als volgt: op Werkdagen van ’s morgens 8 tot ’s av. 10 uur • op Zondagen en Feestdagen van ’s morg, 8 tot ’s av. 8 uur. Zomerdienst, van ’s morgens 7 tot ’s avonds 11 uur, aanv. 1 Maart.”

Telefoonmast bij de Waag

Telefoonmast bij de Waag (Bron: Beeldbank Leeuwarden)

Ik was verbaasd dat de fotografen Slaterus telefoon hadden. Dat was voor mij nieuwe informatie. Na enig speurwerk kwam ik toch enkele advertenties tegen in de Leeuwarder Courant met de vermelding van het telefoonnummer:

LC 23-11-1896

Leeuwarder Courant 23-11-1896

Zo rond 1896 zullen ze de telefoon hebben aangeschaft. Voor de klandizie hoefden ze het niet te doen; er waren maar weinig mensen in Leeuwarden met een telefoon: rond 1890 waren dat er 190 en in 1901 was het aantal aansluitingen gestegen tot 218. Leeuwarden had toen meer dan 32.000 inwoners!

De reden was eerder dat vader en dochter elkaar snel konden bereiken: te voet is het nog een aardige afstand van de Langemarktstraat (buiten het oude centrum bij het station) naar de Grote Hoogstraat (hartje centrum). En het was natuurlijk een leuke gadget voor de mensen die het konden betalen…

LC 03-05-1897

Leeuwarder Courant 03-05-1897

Als aanvulling plaats ik hier de telefoonlijst van Leeuwarden uit het jaar 1901 (N.B. enkele nummers waren op dat moment niet in gebruik)

tel. naam bedrijf straat
1 Friesch Museum Koningstraat
2 A.J. Rooseboom (Directeur) Friesche Noord-Holl. Stoomb.-Mij. Zuid-Willemskade
3 Burger Weeshuis Zaailand
4 W. Sinnighe Damsté Schrans
5 H.J. Albers Stalhouder logement Groene Weide
6 P. & O. Plantenga Heerenkleding naar maat en confectie
T.P. Plantenga Nieuwestad
7 Garnizoens-Bureau Hofplein
8 M. Feddema Firma, Vleeschwaren Nieuwestad
C.W.H. Nolting Firma G.J. Tabbers Nieuwestad
9 Groote Societeit Nieuwestad / Langepijp
10 W.J. Cohen Amelandstraat
11 T.W v.d. Meulen Apoth. Nieuwestad
T.J. de Vogel Nieuwestad
12 J.W. Cohen Camstraburen
13 W.A. Slager Filiaal Ned. Gasgloeilicht-Mij. Korfmakerstraat
14 St. Bonifaciusgesticht b/d R.K. Kerk
15 F. Weidema Tz. Hôtel Wapen van Friesland Groot-Schavernek
16 B. Adriani Gasornamenten en lampen Kelders
Gebr. Niermeijer voorheen B. Adriani Kelders
17 A. Menalda & Zonen Wijnhandel Groote Kerkstraat
18 Bureaux Gemeentehuis / Stadhuis Raadhuisplein
19 E.J. Kuipers & Co. Broodfabriek, meelhandelaars, particulier no.22 Heerenwaltje
Swildens & Kuipers Meelfabrikanten, particulier no. 22 Heerenwaltje
20 Van Gend & Loos Expediteurs Hofplein
21 Friesche Handels Bank Nieuwestad
22 Johan E. Kuipers & Co. Grachtswal
23 W. Eekhof & Zoon Boekhandel Wirdumerdijk
24 R.  Bloembergen Ez. Waagplein
A. Bloembergen & Zonen  Kassiers Waagplein
25 T. Konter Heerenwaltje
B.J. Kuipers & Co. Bierhandel Heerenwaltje
26 Militair Hospitaal Wissedwinger
27 MIJ. tot Expl. van Staatsspoorwegen, Station
28 de Vries Sociëteit Amicitia Wirdumerdijk
29 J. van der Weide Voorstreek
30 A.J.E. Lucardie Zuid-Willemskade
31
32 Maurits Freijda Hôtel de Duitsche Adelaar Langemarktstraat
33 Hôtel Wely Sophialaan
C. van Wely Stations-Koffiehuis, Stalhouder, Hôtel, Sophialaan
34 van Goethem & Neuteboom Restauratie, Station Staatsspoor, Stations-Restauratie
35 W. Fransen Hôtel Hollandia Langemarktstraat
36 N.T. Haverschmidt Firma, wijnhandel Voorstreek
37 J.M. Zaadnoordijk Wz. Nieuwstad
38 D. Postma Slager Poststraat
39 (Directeur) Rijks Telegraafkantoor
40 Kazerne Amelandsdwinger
41 P.A. Silvergieter Hoogstad Handelaar is kruidenierswaren en gedistilleerd Nieuwstad
42 H. Schaap Stalhouder Spanjaardslaan
43 M. Tromp Visser Manufacturen Voorstreek
M. Tromp Visser & Co. voorheen de Jonge & Co., Manufacturen Voorstreek
44 Mr. A. Bloembergen Grachtswal
45 C. Sonnega Firma, Apotheker Tweebaksmarkt
46 J.C.W. de Ronde (Directeur) Stedelijke Gasfabriek Hoeksterend
47 F.W. Rolf v.d. Baumen Petroleum envetwaren Tuinen
48 Nederl. Tramweg-Mij. Westersingel
49 Henri Hoven Hôtel de Nieuwe Doelen Koornmarkt
50 Firma H. Lam, Apoth. Korenmarkt
S. Tromp Visser Firma H. Lam Azn. Korenmarkt
51 Bureau de fabricage
52 C.R. Miedema Gasornamenten, ijzerwaren Over de Brol
53 Mej. R. Slaterus Studio Photographie Groote Hoogstraat
54 I.H. Slaterus Photograaf Langemarktstraat
55 Collegie. Gouvernements-Bureaux / Gouvernementshuis Tweebaksmarkt
56 Agentschap der Nederlandsche Bank Eewal
57 P. Koumans Smeding Kassier Voorstreek
Leeuwarder Courant
W. Sprenger Hoelsterend
58 H. Adriani Eewal
59 Hulp-Ziekenhuis Voorstreek
60 H. Schaap Stalhouder, filiaal Bolmansteef
61 Titus Postma Bazar Korenmarkt
62 H.G.W. Sprenger Grachtwal
63 J. Theunissen Directeur Rijkstelegraafkantoor Groote Kerkstraat
64 T. Jellema Gzn. Kruideniers- grutterswaren Voorstreek
65 I. Duparc Azn. Factorij Staatsspoor / Informatie-bureau Staatsspoor St. Jacobstraat
MIJ. tot Expl. van Staatsspoorwegen, Factorij St. Jacobstraat
66 Gebr. Mispelblom Beijer Kassiers Nieuweweg
67 L. Zijlstra Oliehandelaar Dockumer Trekweg
68 Stedelijk Ziekenhuis / Ziekenhuis (Stads) Blokhuisplein
69 Dr. N. Reeling Brouwer Achter de Hoven
70 S. Bouma Slager St. Jacobstraat
71 A. Duparc Eewal
72 Opper Brandmeester Tweebaksmarkt
H.H. Kramer Architect Tweebaksmarkt
73 J. Jonker Hôtel de Phoenix St. Jacobstraat
74 W.J. Brochard Zuiderplein
75 Korenmeterswacht Nieuwekade
76 N. Dijkstra Commestibles enz. hoek St. Jacobstraat en Nauw
77 S. Stellingwerff-Beintema Wirdumerdijk
78 H. Borgrink Firma in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen Kelders
79 J. Hora Adema Kantoor Everts & Adema & Co. Zuid Willemskade
80 E. Posthuma Hulpkantoor Holl. IJzeren Spoorweg-Mij. Raadhuisplein
81 Mr. R.P. Baron van Harinxma thoe Slooten Hofplein
82 Burgemeester Gemeentehuis
83 W.J. Oosterhoff Weerd
84 P.H. van Eden Arts / Geneesheer-Directeur van het Stedelijk-Ziekenhuis Heerenwaltje
85 S. Jongsma Stalhouder Nieuwstad
86 Wachtlokaal Brandweer Oude Waag
87 J. Hoogslag Brandwaarborg-Mij Nijverheid / Commissionair Noord-Willemskade
Stoombootd. Leeuwarden-Rotterdam Noord-Willemskade
88 O. Ottema Firma, kruidenierswaren Voorstreek
89 J. Kroes Mr. Smid Jacobijner Kerkhof
90 Bureau Directeur Gemeentewerken Hofplein
91 B. Feldhaus Port van Cleve St. Jacobstraat
92 C. Alberda Nieuwstad
93 J.Th. ten Hove Confiseur-Cuisinier Wirdumerdijk
94 O. Rommerts (Directeur) Coöperatieve  Handelsdrukkerij Groote Kerkstraat
95 A.P. Heg Bureau van Politie Hofplein
96 D. Dijkstra Slager St. Jacobstraat
97 L. Zijlstra Oliehandelaar Harlinger Straatweg
98 Gebr. Kuiper Hotel de Klanderij Zuiderplein
99 H. de Vries Slager Nieuweburen
100 Beurs- en Waaggebouw Bij de Wirdumer Brug
101 R. Vermeulen Stationsweg
102 J. v.d. Werff J. Hz. Zuidvliet
103 J.C. Kutsch Lojenga IJzerhandelaar Nieuwe-Vliet
104 J. Balt Hzn. Droevendal
105 J. Balt Hzn. Stroopfabriek
106 C. Bijkerk Handel in brandstoffen Camstraburen
107 R. Vermeulen & Zonen Bouwmaterialen Voorstreek
108 T. Gratema Amelandshuis Voorstreek
109 J. Koopmans Meelfabriek Noord-Vliet
110 Hk. Albers Zander-Instituut Groote Kerkstraat
111 Marcus Dwinger Noordersingel
112 Marcus Dwinger Amelandstraat
113 S. Leopold Levensverz.-Mij. Germania / Commissionair Weaze
114 Gebr. Molenaar Firma Noord-Willemskade
115 A.J. van Messel & J. van der Werff Grachtswal
S.J. van Messel jr. Grachtswal
116 Beerends & Veeren Assuradeurs Eewal
117 C.L. van Dijk Commissionair Eewal
118 H. v. Wijk Pzn. Firma Wolda, Vleeschwaren, Comestibles Voorstreek
119
120 G.H.J. v.d. Bijllaardt Confiseur cuisinier Nieuwestad
121 H.Z. Baron van Heemstra Wirdumerdijk
122 G. Gratema Tweebaksmarkt
Gebr. Gratema Kassiers Tweebaksmarkt
123 J. Balt Jzn. Wirdumerdijk
124
125 P.A. Wiihelmy Commissionair Heerenwaltje
126 J.H.W. Wachtels IJzerwaren Voorstreek
127 J.W. Bukers Schoenenmagazijn Nieuwestad
128
129 G. Koopmans Voorstreek
130 Jhr. W.C.G. van Eijsinga Noordelijk Lanbouw-Crediet Wirdumerdijk
131 S.J. Vermaes Hoofd-Ingenieur Prov. Waterstaat van Swietenstraat
Waterstaat, Kantoor van den Provincialen van Swietenstraat
132 J. Plet Chirurgijn Tweebaksmarkt
133 S.A. Hijlkema Vleeschmarkt
Hijlkema & Deelman Handelsagenten Nieuwestad
135 Diaconessenhuis Noordersingel
136 Stads Armenhuis Haniasteeg
137 L. Schotanus Oliemolen “De Kroon” Nieuwe Kanaal
138 W.  Vergnes Roode winkel Wirdumerdijk
139
140 A.A. Dwinger Huidenhandelaar Breedeplaats
Gebr. Dwinger Zakkenhandelaars Breedeplaats
141 Gemeente-Reiniging
142 Leeuwarder Cartonfabriek
143 D. Tigler Wijbrandi Noord-Vliet
144 E. Postma Leeuwarder Stoomboot-Maatsch. / directeur Grachtswal 33
145 Friesche Levensverzek.-Mij. Eewal
146 E.H. Sikkes Arts Nieuwestad
147 A.H. van Slooten Sophialaan
148 D. Buisman Boterhandelaar Tweebaksmarkt
149 Waterleiding-Maatschappij Ossekop
150
151 .J.L. van Sloterdijck, mevr. De Wed Nieuwstad
152 (Pachter) Prinsentuin
153 Mr. W.B. Buma Verlengde Schrans
154 J.G. v.d. Meij Fabriek Noord-Vliet
155 H.J. Sierevelt Notaris Weerd
156 Spaarbankgebouw Zaailand
157 N. v.d. Woude Slager Voorstreek
158 J.G. v.d. Meij woonhuis van Swietenstraat
159 H.J. Beucker Andreae Sophialaan
160 H. Kessler Slager Groote Hoogstraat
161 H. Kessler Filiaal Wirdumerdijk
162 J.W. Nicolai Fruitwinkel Groote Hoogstraat
163 J.W. Nicolai Dokkumer Trekweg
164 T.S. de Wilde Olieslager Lekkum
165 J.G. Frehe Confiseur cuisinier Nieuwestad
166 IJsbaan
167 J. Wijma Societeit Harmonie Ruiterskwartier
168 S.F. Bruinsma Boter en kaashandel Schoolstraat
169 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Emmakade
170 B.H. Jurgens Slager Groote Kerkstraat
171 B. Gerner Slaapkamer-ameublementen enz. Nieuwstad
172 T.W. Overmeer & Zoon Houthandelaars Noord-Willemskade
173
174 H. Blok Wijbrandi Stoomboot-Mij. Hunze Zuid-Willemskade
175 Dr. J.F. Selhorst Willemskade
176 B.L.C. de Haan Agentschap der Credietvereniging te Amsterdam / Kassier Ruiterskwartier
177 C.L. Baron van Harinxma thoe Slooten Emmakade
178 J.S. van Leer Amsterdamsche Banketbakkerij / wafelbakker Slotmakerstraat
179 C.A.A. Tombrock in Manufacturen Nieuwestad
180 G.R.H. Pel Graanhandelaar Noordvliet
181 J.E. Kiers Zuiderplein
Kiers & Heida Zuiderplein
182 D. Harmens Willemskade
D. Harmens & Co. Willemskade
Koninklijke Nederl. Maatsch, van Kaas- en Roomboterfabrieken Willemskade
183 P. Attema Dzn. Fabrikant in goudwerken Zaailand
184 H.S.J. Prins in steenkolen en cokes Willemskade 1
Siebesma & Prins Groothandel in alle soorten steenkolen en cokes Willemskade
185 J.P. Weijers in Tapijten, linoleum vloerzeilenenz. Schoolstraat 13
186 J. Heuveldorp Agentuur en Commissiehandel Zaailand
187 de Lith de Jeude Inspecteur der Posterijen en Telegraphie Noorders
188 Firma Wed. W. Beintema  Lzn. Tuinen
IJ. Beintema Hoofdagent Binnenl. Vaart, Risico Societeit, gevestigd Amsterdam
189 J. Schotanus In granen Nieuweweg
190 Algemeene Friesche Hypotheekbank Raadhuisplein
191 w. Meijer Adjunct-Inspecteur der H.IJ. Spoorw.-Mij. Nieuweweg
192 Goederenkantoor Holl. IJzeren Spoorweg-Mij.
193 Paleis van Justitie Wilhelminaplein
194 Jhr. F.J.J. van Eijsinga Nieuwstad
195 Peek & Cloppenburg Etablissementen voor heeren- en kinderkleding en heerenartikelen Wirdumerdijk G 10
196 Gebr. Tulp Huiden, leder en drijfriemen bij het Gerechtshof
197 Gebr. Tulp Fabriek Harlingertrekweg
198 Firma F.T. Vellenga & Zonen Kaashandel Westerkade 3
199 A.J. Wiersma Agent Cohen & van der Laan, Margarinedepôt, Westerkade 7
200 Jorrit de Jong Boter- en kaashandel Noord-Willemskade
201 F.J.A. Fritzlin Schoolstraat
J. v.d. Meulen & Co. Schoolstraat
202 H. Brenninkmeijer & Co. Specialiteiten in mantels en japonstoffen Over de Kelders C 206
203 G. Asman Azn. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor de gemeente Leeuwarden
204 Molema Landeweer & Co. IJzeren scheepshelling Nieuwe Kanaal
205 H.S. de Jong Breedstraat
206 Noord-Friesche Locaal Spoorw.-Maatsch., bureau
207 H.J. Kalt Noord-Friesche Locaal Spoorw.-Maatsch., directeur van Swietenstraat 13
208 W.H. Visser Firma Wed. P. Visser & Zn., Vischhandelaar Korfmakerstraat
209 Directeur van het Postkantoor / Postkantoor
210 Th. Santbergen Kantoor Beetwortelsuikerfabriek Oude Veemarkt 163
211 J.A. v.d. Bosch & Zonen Boterhandelaars Groote Hoogstraat
212 K.D. Reitsma Firma F. Dutilh & Co. Achter de Hoven
213 B. Hartelust IJzerhandelaar Markt t.o. de Korenmarkt
214 C.G. van Duijsen Handel in bouwmaterialen en brandstoffen Noord-Willemskade
215 R. Vermeulen & Zonen Opslag van steenen Dokkumer Ee
216 G. Blaauw Spanjaardslaan
217 Mr. R.A. Fockema Tweebaksmarkt
218 W.A. Janssen & Co. Handel in meel en granen Zwitserwaltje
219 G. Bouma Slager Kleine Hoogstraat
J. Plet Czn. In de koffiebaal Bij de Brol
220 C.L.A.J. Graaf van Limburg Stirum Sophialaan
221 W. Feenstra Grachtswal
222 Th. Overmeer Maria Louisastraat
223 P.  Bokma Distillateur Tuinen
224 Gebr. de Both Eewal