Tags

, , , ,

Ik wist dat Anne Jans (‘Onno’) van Loghum Slaterus op 15 november 1896 bevestigd werd als predikant van de Doopgezinde Gemeente van Tjalleberd, een dorpje in de toenmalige gemeente Aengwirden noordelijk van Heerenveen.

Zijn ouders, de kleermaker Jan van Lochum Slaterus en Jantje Jans Hamstra in Oudkerk, gemeente Tietjerksteradeel, waren echter Hervormd. Waarom was Onno overgestapt naar een ander geloof? In de gesprekken met zijn zoon , die ik in de jaren tachtig heb gevoerd, kreeg hierover geen duidelijkheid. Het gezinsleven begon immers pas na het huwelijk van Anne Jans met Margaretha Pieternella Vaarzon Morel. Zij trouwden in 1901 in Dordrecht, waar hij enkele jaren eerder was benoemd tot predikant.

De vondst van deze overlijdensadvertentie gaf een nieuwe kijk op de levensgeschiedenis van Onno:

Leeuwarder Courant 05-03-1894

Leeuwarder Courant, 05-03-1894

Onno had verkering met Aaltje Bottema uit Oldeboorn. Haar vader was veehouder in Oldeboorn en doopsgezind! Onno was in februari 1887 benoemd tot onderwijzer op de lagere school van Oldeboorn.

Hij had op 29 april 1886 in Groningen het examen – akte onderwijzer lagere school gehaald. Hierna werd hij eerst  waarnemend hoofd van de lagere school in Oranjewoud (bij Heerenveen), maar na een half jaar verhuisde hij naar Oldeboorn.

In deze tijd zullen Onno en Aaltje verkering hebben gekregen en werd hij geïnspireerd om over te gaan naar de Doopgezinde gemeente. Al na een jaar stopte hij als onderwijzer en vertrok hij in augustus 1888 naar Haarlem om daar de bovenste klassen van het Gymnasium te volgen.

Haarlemsch Advertentieblad, 29 augustus 1888

Haarlems Advertentieblad, 29 augustus 1888

Op 27 juni 1891 ontving hij daar het diploma Gymnasium A, waarna hij zich kon in laten schrijven aan de Universiteit van Amsterdam als student “bij de kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit”.

Nog tijdens zijn studie stierf in het verre Oldeboorn zijn geliefde Aaltje. We kunnen ons slechts indenken hoe groot deze tegenslag voor Onne geweest moet zijn…

Zij heeft onbetwistbaar een belangrijke rol gespeeld in zijn leven: hij is overgestapt naar de Doopsgezinde gemeente en had zijn vaste baan als onderwijzer opgegeven en was opnieuw gaan leren om predikant te kunnen worden. Zijn afstuderen zou ze niet meer meemaken.