Tags

, , , ,

Nu en dan check in onze familienaam in allerlei varianten op internet. Elke dag kan er een nieuwe publicatie zijn. Zo leidde “Schlatterus” vandaag tot een heel bijzonder vondst. In Budapest wordt een Album amicorum bewaard van een Hongaarse graaf Pal Teleki uit “Zevenbergen” (Siebenbürgen was toen Hongaars, maar is nu Roemeens en beter bekend als Transsilvanië).

Een album amicorum is een boekje waarin vrienden, kennissen of beroemde tijdgenoten van de eigenaar een tekst schreven als herinnering. Het album was erg populair op de universiteiten in Europa. Veel studenten bleven niet op één universiteit, maar maakten een academische rondreis door Europa. In het album schreven de hoogleraren bij wie ze college liepen en natuurlijk de medestudenten hun bijdragen.

Later verwaterde deze gewoonte bij de academische studenten, maar het gebruik werd overgenomen door jonge meisjes uit de betere kringen: het album amicorum werd zo de voorloper van het poesie-album!

Op 8 mei 1697 schreef in Franeker een medestudent zijn bijdrage: Johannes Jacobus Schlatterus, afkomstig uit Zwitserland: onze voorvader!

Album amicorum van graaf Pal Teleki uit Hongarije

Ik zal proberen de tekst te vertalen. Google is is niet erg behulpzaam om uit de vertaalde woorden een begrijpelijke zin te maken. Dan maar het woordenboek erbij…

  • non quod mihi lubet, sed quod ratio jubet = niet wat mij behaagt maar wat het verstand beveelt…
  • amor meus crucifixus est = mijn liefde is gekruisigd
  • Generosissimo Possessori, Domino Domino Paulo Telecki, Illustrissimo Comiti, Maximi Parentis eggregio Successori, Moecenati futuro, meo Favitori et (nisi nimium est) Amico sanctissime observando memoriam mei meaque servitia reverenter commendare gestivi. I.I. Schlatterus. Helvetius = Aan de allererdelste eigenaar, de heer dom. Pal Teleki , zeer aanzienlijke graaf, zeer prachtige opvolger van zijn voorouders, toekomstig weldoener, mijn begunstiger, en [als het niet teveel is] meest hoogachtende vriend , in herinnering aan mij, en mijn dienstbaarheid, houd ik me eerbiedig aanbevolen.  J.J. Schlatterus, Zwitser.
  • Franequerae, Frisiabonum. VIII Cal. Maji 1697 = Te Franeker, Frieslands welzijn.  8 van de maand mei 1697

Ik geprobeerd er een begrijpelijk zin van te maken, maar mijn kennis van het latijn is, ook al heb ik het Gymnasium bezocht, niet al te best. Als u verbeteringen heeft, hoor ik het graag!