Tags

, , ,

Hier is weder wat van den zinryken Heer JOANNES JACOBUS SLATERUS.

Illustratie uit D. van Hoogstraten, 1704

 
HET DERDE ZINRYKE VERDICHTSEL
VAN JAN FEDER VROLYKHART.
 
De Hovaerdige Kaeuw en de paeuw.
Of: Hooge oogen zeer bedroogen.
Op dat geen eerlyk Man ooit pronkt met vreemde veeren;
Maer altoos liever poog te draegen eige kleeren,
Hier om heeft ons Æsoop geschonken dit Gedicht,
’t Geen nu in ’t Nederduitsch door my dus komt in ’t licht.
De Kaeuw, de gekke Kaeuw, van hoogmoet opgezwollen,
Verviel, door straf der Goôn, eens aan het suisebollen [=half bedwelmd zijn],
Hy raept de pluimen op van d’ overschoone Paeuw,
Daer mee verciert hy zich, en wil geen ander Kaeuw
Meer aenzien; maer vermengt zich onder Junoos [=zuster en vrouw van Jupiter] vogels;
Doch wordt geplukt, geschopt: Hy rolt als kegelkogels.
De stoutert, dus gestraft, ging zeer melancholyk,
En als bekreeten [=gezwollen van het huilen] Klaes, nu weer tot zyns gelyk [=soortgenoten];
Maer krygt een blaeuwe scheen [=afgewezen worden], en moet tot spyt noch hooren
Affronten [=beledigingen], welker klank het hart trof door zyn’ ooren:
Wel! gek! Zei een van hun, die hy korts [=pas geleden] had veracht,
Wat hast dou hier te doen? loop! loop! dou bist verdacht:
Hadst dou met Kaeuwen staet, en ’t geen Natuur geschonken,
vernoegt [=tevreden] geweest, ’t had dan met dy zoo niet gestonken.
 
TOEPASSING.
 
Geleerde Gaeuwdief myd ‘t verkeerde Lettersteelen;
Ik weet ‘t gestoolen kleet zal u noch eens verveelen:
zulk KLEED verliest zeer licht de Kapitaele letter,
En dan resteert u niet, als LEED, ô Letterketter! Papierverpletter.
 
In  ’t Iaer: LIeVe Leezer: Let op! hoogMoet gaet Voor Den VaL.
[I+I+L+I+V+L+L+M+V+D+V+L=1718]
 

Boekzael der geleerde werelt, Maert 1719, pag. 392-396.